I dag tar ikke Fjord Line med seg verken gods eller passasjerer mellom Bergen og Stavanger på danskebåten på grunn av avgiftsregler. Siri A. Meling sendte nylig et skriftlig spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen om statsråden kan legge til rette for at tungtransporten kan benytte fergestrekningen og bidra til mer gods fra vei til sjø.

Økt trafikksikkerhet

— Havet og kystveien bør være transportvei nummer en. Det vil være positivt både for miljøet, og ikke minst for trafikksikkerheten langs E39 om vogntogene får anledning til å reise med Fjord Lines nye ferger mellom de to vestlandsbyene, sier Siri A. Meling, som representerer Rogaland på Stortinget.

Finansministerens svar er ikke avvisende. Johnsen viser til kontakt han har hatt med Toll- og avgiftsdirektoratet. Han anbefaler Fjord Line å ta kontakt med direktoratet for å få en avklaring.

— En mulighet kan være at Fjord Line sørger for avgiftsberegning av mat- og drikkevarer som forbrukes mellom Bergen og Stavanger. Det forutsetter i så fall en ordning som er kontrollerbar for avgiftsmyndigheten, peker Sigbjørn Johnsen på.

— Jeg tolker finansministerens svar positivt, og som at det bør være mulig å finne frem til en ordning som åpner for trailertransport mellom de to vestlandsbyene, sier Siri A. Meling.

Fjord Line tar ballen

Fjord Line har grepet utspiller fra Sigbjørn Johnsen med begge hender og satt ned en prosjektgruppe som skal utrede spørsmålet og arbeide opp mot Toll- og avgiftsdirektoratet.

— Når vi får de to nye fergene våre på plass, kan vi ta med hundre vogntog hver dag og hver vei hele året. Skipene våre går uansett, og sånn sett vil det gi store miljøgevinster å få bort en del av vogntogene langs E39, sier administrerende direktør Ingvald Fardal.

Når Fjord Line seiler i ren utenriksfart, er vareomsetningen om bord avgiftsfri. I dag har selskapet ikke lov å selge tobakk og alkohol i taxfree-butikken mellom Bergen og Stavanger. Gjestene kan imidlertid kjøpe både mat og drikke uten moms fra serveringsstedene om bord. Avgiftsfritaket faller bort dersom selskapet tar med innenriks passasjerer mellom Bergen og Stavanger eller motsatt vei.

— Det er her nøtten ligger, men vi vil se på hvordan vi eventuelt kan løse denne utfordringen, sier Fardal.

Ja takk

Fylkesleder Jan-Ove Halsøy i Norges Lastebileier-Forbund tror det kan bli et kjærkomment tilbud om danskebåtene får ta med vogntog mellom de to vestlandsbyene.

— Svaret vårt er ja takk, men det betinger forutsigbarhet, tilstrekkelig kapasitet begge veier, og at tilbudet blir konkurransedyktig på pris. Særlig om vinteren kan dette bli populært, sier han.

På 1990-tallet drev Rutelaget Askøy-Bergen egen ferge, MF «Kystveien», mellom Bergen og Stavanger. Det var en populær trailerrute så lenge tilbudet eksisterte.