— Nå har regjeringen en faglig god begrunnelse og en gyllen mulighet til å legge en statlig virksomhet utenfor Oslo. Det har skjedd fint lite på dette området siden Victor Norman la Konkurransetilsynet til Bergen, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Fordel med fysisk nærhet

I midten av november kom nyheten om at regjeringen skal opprette et nytt statlig organ som skal tilby finansiering til utenlandske kjøpere av norske eksportprodukter. Dette er en rolle Eksportfinans, som er eid av staten og de største norske bankene, har hatt i 50 år.

Warncke nevner to årsaker til hvorfor regjeringen bør se til Bergen.

Det meste av eksport og verftsindustrien ligger her i vest. Det vil være en betydelig fordel at en ny enhet har en fysisk nærhet til dem de er ment å betjene. For det andre, har Bergen en sterk og mangfoldig finanskompetanse som er godt i stand til å ivareta oppbygging og drift at et slikt nytt organ, sier hun.

Bergen Næringsråd er nå i gang med å henvende seg til departementet.

Vi regner med å få med oss både byrådslederen og Harald Schjelderup i Ap på denne henvendelsen, sier hun.

Eksportfinans skal bygges gradvis ned, frem til det nye, statlige apparatet overtar senest første juli neste år.

Sterkt finansmiljø

Også Sparebanken Vest mener det er viktig å jobbe for å få ordningen til Bergen.

— Hordaland er eksportfylke nummer en. Jeg tror veldig mange på vestlandet er opptatt av å få til et organ som fungerer godt, og at det sitter tett på vestlandet vil ha stor verdi, sier viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth, som også er nestleder i styret til Bergen Næringsråd.

Han mener finans-Bergens spesialrettede kompetanse også bør telle sterkt.

— Vi har et stort finansmiljø i Bergen og en sterk kompetanse knyttet til kreditt og obligasjoner. At regionen også er kjent for å ha en stabil arbeidskraft og et noe lavere lønnsnivå enn i Oslo, er faktorer det kan tenkes at statlige organ er opptatt av, sier han.

Holder til i Oslo i dag

Knut E. Sunde, direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, har ikke gjort seg opp en mening om hvor organet bør lokaliseres.

— Nei, det har jeg ikke begynt å tenke på en gang. Foreløpig har vi hatt mer enn nok med å få tilbudet til å fungere. Men det ligger i kortene at de som frem til nå har drevet med utlån i Eksportfinans, vil bli tilbudt jobb i det nye organet, og de holder til i Oslo, sier han.

"Ikke på dagsordenen"

Også næringsminister Trond Giske viser til at Eksportfinans allerede ligger i Oslo.

— Eksportfinans har som kjent kontorer i Oslo, og det nye organet vil bygge på de som allerede er ansatt der. De som skal jobbe i det nye organet er altså lokalisert allerede, og omorganiseringen vil sannsynligvis bli sett på som en virksomhetsoverdragelse. Det å lokalisere nytt organ et annet sted har derfor ikke vært på dagsordenen, sier Trond Giske.