— Det er selvfølgelig litt romantikk i dette. Og en sterk kjærlighet til faget i tillegg til at vi ønsker å drive butikk. Men jeg tror det er et marked for ren, ekte mat rett fra slakteren, sier Arild Faugstad.

Gevinst til satsing

For to år siden solgte han dagligvarekjeden Safari til Norgesgruppen. Det ble for tungt å drive uten å være under paraplyen til en av de større kjedene. I mellomtiden har han drevet med produksjon av kvalitetsmat i catering-segmentet. Nå satser han noe av gevinsten fra butikksalget på å starte opp noe andre legger ned, en tradisjonell slakterforretning med navnet Safari Kjøtt.

— Vi tror at folk blir mer bevisst hva de tar innfor tennene. I denne butikken vil kundene få ekte, ren og naturlig mat. Det blir en kjøttforretning i etter god, gammel oppskrift, forteller Arild Faugstad.

Ser på alle bydelene

I neste uke åpner den første forretningen som skal ligge i Olsvik, der selskapet har sin produksjon. under navnet Matlyst. Kontrakt er også skrevet med Laksevåg Senter om etablering av en kjøttvareforretning der om et års tid. Går satsingen etter planen vil utvidelsene komme etter hvert.

— Vi ser på alle bydelene. Planen er å kunne etablere seg i sentrum og i bydelene for øvrig, sier Arild Faugstad.

— Men andre har jo hatt problemer med å drive slike butikker. Flere er nedlagt de siste årene?

— Det er vi klar over. Men trenden er større oppmerksomhet rundt hva som er sunn og ren mat. Koblet med Safari-navnet tror vi muligheten er der. Frimodig nok tenker vi at merkenavnet fremdeles huskes, og legitimerer den kvaliteten og opplevelsen vi ønsker å gi brukeren, sier Arild Faugstad.

Tradisjoner

Ideen er også å ta vare på bergenske mattradisjoner som har gått i glemmeboken.

— Vi har stor respekt for at det er vanskelig å dyrke det unike og spesielle i en vanlig dagligvarekjede. Derfor ser vi på oss selv som et supplement til de store butikkene. Det vi gjør er jo i ganske beskjeden skala, sier Arild Faugstad.

— Du kommer altså ikke i konflikt med dem som kjøpte Safari-kjedens butikker for to år siden?

Nei, det er noen restriksjoner i kontrakten i forhold til hva jeg kan drive med, men dette er en annen idrett. Dette er egentlig en annen bransje.

Planen er å bygge seg forsiktig opp.

— Vi må først se på responsen her. Deretter tenker vi å bygge litt stein på stein. I tillegg til kjøttvarer vil vi også kunne tilby varer fra småskalaprodusenter lokalt. Noen av dem har kanskje ett og to produkter. Der kan kjøttvareforretningen være en mulig markedsplass, sier Arild Faugstad.