• Bergen egner seg til å huse det planlagte kontoret som skal redusere regelverket i næringslivet. Det mener Venstres nestleder Terje Breivik, som legger 40 millioner på bordet for å etablere et norsk regelråd.

— Her har vi både NHH-miljøet og Det juridiske fakultet, som vil kunne bidra til arbeidet med å lette dokumentveldet som tynger næringslivet. Vårt mål er å redusere skjemaveldet med 25 prosent. Det vil gjøre bedriftenes hverdag enklere, og medføre innsparinger på 15 milliarder kroner. På vårt alternative statsbudsjett foreslår vi at kontoret opprettes i Bergen alt neste år, forklarer Breivik.

Svensk modell

Svenskene har hatt et såkalt regelråd i flere år. Deres oppgave er å gå gjennom nye lover og regler rettet mot næringslivet, og se til at de ikke medfører merbelastning og ytterligere utgifter for de næringsdrivende.

Regelrådet har myndighet til å sende i retur forslag de mener blir en unødvendig merbelastning for næringslivet. Rapporten fra det svenske regelrådet hevder at de alt første året uttalte seg om 222 saker, og fikk avvist nye forslag i 43 prosent av sakene.

Borgerlig flertall

Kampen mot byråkrati og skjemaveldet er ikke noe nytt for Venstre. Da partiet gikk i regjering i 1997, og senere i 2001, var målet å få til en kraftig nedbygging av næringslivets skjemabyrde. Det lykkes ikke, snarere tvert imot.

Men nå vil partiet ta kampen ut av regjeringskontorene, og legge et kontrollorgan til Bergen, for å fortsette striden mot skjema og byråkrati.

Da saken var oppe i Stortinget våren 2010, stemte alle de borgerlige partiene for.

— Det lover godt, det betyr at en borgerlig regjering neste år vil sørge for at et slikt forenklingskontor blir opprettet, og lagt til Bergen, sier Venstres førstekandat til stortingsvalget, Terje Breivik.