— Dette er viktig for å legge grunnlaget for en sterk maritim næring i Norge, sa Giske på Verftskonferansen i Ålesund tirsdag.

Der lanserte han kampanjen «Norge som maritimt vertsland». I tillegg til at Giske vil ha de norske rederne tilbake, ønsker han også at utenlandske aktører skal velge Norge. Rolls-Royce har allerede gjort det, og har samlet det meste av sin maritime satsing på Sunnmøre.

På Verftskonferansen sa Giske at den norske, maritime næringen sysselsetter 100.000 personer og har en årlig verdiskapning på 100 milliarder kroner. Halvparten av denne verdiskapningen skjer i Møre og Romsdal.

Verftene styrer nå inn i en vanskelig periode med ordretørke, som vil få ringvirkninger for hele den maritime industrien. Giske karakteriserte situasjonen som dramatisk og at både 2010 og 2011 blir vanskelige år dersom det ikke kommer nye ordrer inn.

Mens ordretilgangen per kvartal for nybyggingsverftene var 21 milliarder kroner i 2007, har det bare kommet inn nye ordrer for 1,25 milliarder kroner per kvartal i 2009.

Giskes beskjed til den maritime bransjen på Verftskonferansen var klar: Regjeringen ønsker å spille på lag med verft, utstyrsleverandører, rederier og forskere. Innovative og miljøvennlige teknologiske løsninger og sterk satsing på kompetanse er hovedutfordringer for bransjen.