**Lov om god handelsskikk i dagligvaresektoren:** Forslag om en ny lov som skal regulere en rekke spesifikke områder der matkjedeutvalget mener de store kjedene utøver makt ut over god forretningsskikk i dag. Eksempler er betaling for hylleplass, kopiering av merkevarer og regulering av avtaler som gis tilbakevirkende kraft.

**Ombudsmann for dagligvaresektoren:** Ombudet skal håndheve loven om god handelsskikk og opprettes som en egen instans under forbruker- og matmyndighetene.

**Dagligvareportal:** En nettportal som skal gi et oversiktlig totalbilde av produkter og tjenester i dagligvaremarkedet, med informasjon om pris, kvalitet og næringsinnhold.

**Matmerking:** Næringsdeklarasjon og opprinnelsesmerking på matvarer blir obligatorisk. Det vil si at forbrukerne skal få vite om alt innhold i maten, og hvor den kommer fra helt ned til produsent og produksjonssted.

**Endring av konkurranselovens fusjonskontroll:** Utvalget ønsker at loven må sikre at gevinster ved eventuelle fusjoner skal komme forbrukerne til gode gjennom lavere priser.

**Eierskap i dagligvarehandelen:** Et mindretall i utvalget ønsker en utredning om begrensninger av eierskap i dagligvarehandelen. Det vil si å regulere hvor mye en enkeltaktør kan kontrollere i dagligvaremarkedet.

**Franchiselov m.m.:** Utvalget anbefaler også at behovet for en egen lov som gjelder såkalt franchisedrift (Rema-modellen) vurderes i tillegg til andre anbefalinger som gjelder storhusholdningsmarkedet.