— Flere må tørre å velge en drosje lenger bak i køen på holdeplassen, hvis den er billigere. Men da må folk vite om det, sier Øyvind Nilssen, rådgiver i Konkurransetilsynet.

I dag holder han et innlegg på et seminar i regi av Bergen senter for konkurransepolitikk. Der skal han fortelle hvorfor Konkurransetilsynet foreslår å oppheve begrensningen på antall drosjeløyver i de store byene i Norge.

- Går ut over kundene

— Det er ingen grunn til at det offentlige skal bestemme hvor mange drosjer og drosjesentraler vi skal ha. Vi ser ikke hva samfunnet får igjen for dette, og vi tror det går ut over kundene, sier Nilssen.

I dag er det slik at fylkeskommunen bestemmer hvor mange løyver de ulike drosjesentralene skal få. Fylkeskommunen baserer antallet på en vurdering av behovet for drosjer.— Den opprinnelige begrunnelsen for ordningen var å sikre drosjeeierne en viss inntekt mot at de kjører til alle døgnets tider, sier Nilssen.

For 12 år siden overlot det offentlige til næringen selv å sette prisene på drosjeturer i de store byene. Nå er det på tide at det offentlige overlater til markedet å bestemme hvor mange drosjer det skal være også, mener Konkurransetilsynet.

Det betyr i praksis at hvem som helst kan begynne som drosjeeier eller etablere en drosjesentral i de store byene, så fremt de tilfredsstiller visse kvalitetskrav til sjåfør, bil og sentral.

- Prisen vil gå ned

— Vi tror dette vil føre til vesentlig flere drosjer og sentraler, men lavere priser, sier Nilssen. Konkurransetilsynet baserer dette på økonomisk teori og erfaring fra byer i andre land der næringen er reguleringene er fjernet. Blant annet Stockholm.

— Vi tror prisene vil gå ned. Men da må noen viktige forutsetninger oppfylles. Næringen er preget av svært mangelfull informasjon om priser. Det er vanskelig å finne ut hva en drosje til Flesland koster. Det er enda vanskeligere å finne ut hvilket selskap som er billigst, sier han.

I en by som Bergen tror vi ikke både fri pris og fri etablering vil gi økt konkurranse på sikt

NHH-professor Rolf Jens Brunstad

Han viser til at det ikke er noen prisinformasjon på holdeplassene.

— Kanskje er det noe informasjon inni bilene. Men du setter deg ikke inn i en bil, for så å gå ut igjen etter å ha sett prislisten. Det er litt informasjon på nettsidene, men den er ikke presis nok og heller ikke alltid til å stole på, sier Nilssen.

Konkurransetilsynet ønsker seg som et minimum skilt på holdeplasser som viser den såkalte jamførprisen (se faktaboks) for alle selskapene.

— Hvis ikke selskapene får dette til frivillig, så kan fylkeskommunen som løyvemyndighet pålegge dem det.

Apper med drosjepriser

Han ser også for seg andre løsninger, for eksempel mer bruk av fastpris på enkelte turer, som til Flesland. Tilsynet har dessuten forventninger til hvordan ny teknologi kan nyttes.

— Bergen Taxi har en app der de bruker GPS-en på mobilen din. Drosjesjåføren kan se hvor jeg er, og jeg kan se hvor drosjen er.

Nilssen ville også gjerne hatt en app for mobil og en prisportal for nett, der man kan skrive inn hvor man står og hvor man vil dra, og så få prisen opp fra ulike selskaper.

Hvis det blir fri etablering, så tror Konkurransetilsynet det blir vanskelig å opprettholde kjøreplikten.

- Frislipp gir monopol

Et frislipp av drosjenæringen i Bergen vil bare gi mer dominans til den største taxi­sentralen, mener NHH-forskere.

Drosjekunder er som regel utålmodige. De vil vente minst mulig på at taxien skal dukke opp. Dermed vil det største selskapet med flest biler alltid bli favorisert.

- I en by som Bergen tror vi ikke både fri pris og fri etablering vil gi økt konkurranse på sikt. Det krever at markedet er større. Dersom man ikke begrenser den største aktørens andel av løyvene i et drosje­marked som ikke er over en viss størrelse, ender man fort i en slags monopol­situasjon, sier NHH-professor Rolf Jens Brunstad. Sammen med professor­kollegene Kurt Jörnsten og Siri Pettersen Strandenes har han gjennomført en analyse av taximarkedet i Bergen på oppdrag fra Norgestaxi. Konklusjonene går ikke i favør av å slippe markedet helt løs.

NHH-forskerne konkluderer med at det er lav priskonkurranse i drosjemarkedet. Grunnen er at publikum har liten informasjon om hva drosjeturene koster på forhånd, og at de på holdeplassen ikke vet at de kan velge hvilken drosje som helst - ikke nødvendigvis den som står først i køen.

Tror du fri konkurranse er løsningen? Si din mening i kommentarfeltet!