Regjeringen har hittil lekket tre store nyheter fra Nasjonal transportplan (fergefri E39, Intercity og kollektivpakker i byene) uten at Ringeriksbanen er blitt nevnt med ett ord. Nå lanserer Forum Nye Bergensbanen et nytt forslag som skal gjøre det mer realistisk å få realisert Ringeriksbanen.

— Vi ser for oss at 40-50 kroner av billetten skal gå til å subsidiere bygging av Ringeriksbanen, sier John-Ragnar Aarset, daglig leder av forumet.

Det betyr likevel ikke at billettprisen blir dyrere, tvert imot.

Nye billettpriser

I dag koster det 190 kroner å ta toget fra Hønefoss til Oslo. Med Ringeriksbanen på plass vil derimot reisetiden gå ned fra halvannen time til cirka 30 minutter. Aarset forteller at NSBs regler tilsier at billettprisen som følge av redusert strekning og reisetid vil kunne havne på rundt 90 kroner.

Men i stedet for å selge billetten for denne summen, foreslår Forum Nye Bergensbanen en billettpris som skal ligge et sted mellom dagens og det som kan bli prisen hvis Ringeriksbanen blir en realitet.

— Ved å redusere billettprisene med 60 kroner i stedet for 100 kroner, vil de reisende stå for et merkbart bidrag til finansiering av selve banen, sier Mona Haugland Hellesnes, styreleder for Forum Nye Bergensbanen.

Hun presiserer at også passasjerer som reiser fra Bergen til Oslo vil måtte bidra.

1,5 milliarder

Det er likevel beskjedne summer vi snakker om sammenliknet med for eksempel Rogfast på E39. Den undersjøiske tunnelen under Boknafjorden skal finansieres med 90 prosent bompengefinansiering.

Hellesnes og Aarsets regnestykke viser derimot at et brukerbidrag på 40-50 kroner per enkeltbillett vil kunne bidra med over 1,5 milliarder kroner på 15-20 år, noe som vil utgjøre cirka ti prosent av den antatte totalinvesteringen på 15 milliarder kroner. Regnestykket tar utgangspunkt i 2,5 millioner reisende per år.

— Dette er et tiltak vi foreslår for at vi skal få vår rettmessige plass i køen, som er øverst. Det er viktig for oss å vise både vilje og muligheter. Regjeringen har snakket mye om alternativ finansiering. Her viser vi dem et eksempel på det, sier Hellesnes, som til daglig er fylkesvaraordfører i Hordaland.

Sent ute

Samferdselsminister Marit Arnstad er ikke kjent med utspillet fra Forum Nye Bergensbanen når Bergens Tidende forteller henne om det.

— Det er umulig for meg å ta stilling til dette på stående fot. Men de er litt sent ute. Det må vi erkjenne, sier hun, og legger til:

— Men alle innspill er interessante å se nærmere på.

Arnstad har likevel ikke stor tro på at dette er virkemiddelet som skal sikre fremdriften for norske toginvesteringer.

— Tog er mer følsomt for brukerbetaling. Det er grense for hva du er villig til å betale for tog når en alternativt kan kjøre bil.

Finansieringsmetoden som nå foreslås er ikke av ny dato.

Ulrikentunnelen ble lånefinansiert da den ble bygd på 1960-tallet. For å nedbetale lånet ble det tatt brukerbetaling i en tidsavgrenset periode.

De to representantene fra Forum Nye Bergensbanen sier det vil være krevende å innføre en for høy brukerbetaling. Ekspressbussen fra Hønesfoss til Oslo koster 153 kroner i dag.

— Det er viktig at toget er konkurransedyktig sammenliknet med andre fremkomstmidler, sier John Ragnar Aarset.