— I samfunnet i dag er det så godt som ingen anonyme steder igjen hvor man kan være fri fra registrering og overvåkning. Personvern er en knapp ressurs. Vi tror at om man legger en avgift på kameraovervåkning i det offentlige rom, må de som vil sette i gang slik overvåkning ta en ny runde med seg selv.

Dette sier Lars-Henrik Michelsen i Bergen Venstre til bt.no. Idéen fikk han etter å ha pløyd igjennom den offentlige utredningen "Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet” (last den ned her), som den regjeringsopprettede Personvernkommisjonen presenterte tirsdag denne uken.

I dag la Michelsen frem forslaget på Bergen Venstres landsmøte, hvor det også ble vedtatt.

Les også:

  • I dag er det stort sett juridiske virkemidler som man bruker for å verne om privatlivet. Personvernkommisjonen mener man bør supplere med økonomiske virkemidler, og det synes jeg er en god idé, sier Michelsen

Da Venstre-politikeren skrev om forslaget på bloggen sin denne uken, tok han til orde for å legge avgifter på alle former for overvåkning, inkludert politiets avlytting av telefoner. Dette ble diskutert på årsmøtet, men ble skrinlagt for denne gang.

Skal være avskrekkende

Nøyaktig hvor mye det skal koste å sette opp et overvåkningskamera, er ennå ikke avgjort. Men poenget er at prisen skal være avskrekkende.

— Formålet er at avgiften skal begrense overvåkningen, så den må være såpass høy at en god del virksomheter finner det ulønnsomt. For Venstre er det viktig at man har noen områder i samfunnet som ikke er overvåket. Dette er en viktig verdi for et liberalt demokrati, mener Michelsen.

Pengene som hentes inn på denne måten vil Venstre øremerke til Datatilsynet, med det mål for øye å etablere distriktskontor i Hordaland eller Bergen.

Som forurensning

- Vil det ikke være en fare for at de som kan betale for å få krenke personvernet vil gjøre det, mens små butikker må fjerne de sikkerhetstiltakene de har?

— Det vil ikke være fritt frem uansett, det må jo være begrensning på kameraovervåkning. Men nå er det mange som ikke registrerer overvåkningen sin. Avgifter må kobles opp mot sterkere kontroll av overvåkning. Samtidig som at det skal være et nåløye for å sette opp kamera, må de som slipper gjennom dette nåløyet betale en avgift, sier Michelsen.

Han sammenligner kameraovervåkning av offentlige rom med forurensning.

— De som forurenser, må betale en avgift til fellesskapet. Det er en anerkjennelse av at de som setter opp kamera og registrerer min og din fremferd, har en pris for samfunnet i form av mindre personvern, avslutter han.

Hva synes du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet!

STOREBROR: I Bergen er det mange kameraer som fanger opp det offentlige rom. Nå vil Venstre innføre avgift på slike kamera.
Lillebø, Jan M.
INSPIRERT AV PERSONVERN: Lars-Henrik Michelsen la frem forslaget på Venstres landsmøte i dag. Der ble det vedtatt.
Bergens Tidende