• Vi kan begynne med autopass fergene på E39, sier stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap).

— Å innføre autopass på riksveifergene vil være en smidig og god ordning med lite heft. I rushtider kan du jo oppleve å stå i kø ved billettluken på kaien, mens en halvfull ferge går, sier Mange Rommetveit til bt.no.

Rommetveit er medlem av Transport-og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og saksordfører for riksveiferger i statsbudsjettet.

Fergekø = ferger i kø

— Fergestrekningene Mortavika - Arsvågen og Halhjem - Sandvikvåg, vil egne seg ypperlig for autopass. Når det nå kommer en ferge til på Mortavika - Arsvågen, vil ordet fergekø kunne få en ny betydning. Med 20 minutter mellom hver avgang, er det fergene som risikerer å stå i kø, og ikke bilene, sier Rommetveit.

Teknologien for å innføre autopass på ferger er i bruk i bomstasjonene. Den kan effektivisere lasting av fergene, særlig på fergestrekninger der det i dag er billettering på land.

I fjor ble det innført en prøveordning med autopass på fergesambandet Flakk — Rørvik i Trøndelag. Det er til nå det eneste fergesambandet i Norge der systemet er prøvd ut. Systemet er driftet av Bro- og Tunnelselskapet i Bergen.

Evalueringen fra dette prosjektet skal legges frem i år. Vegdirektoratet holder på å vurdere systemet.

- Fremtidsløsning

— Systemet med autopass fungerer, men ikke helt. På fergesambandet Flakk- Rørvik har det ikke vært stabilt nok, sier kommunikasjonsdirektør Ingrid Færøyvik i Fjord 1, som har ansvar for dette fergesambandet.

— Mange kjøretøy er ikke blitt belastet, fordi systemet delvis har vært ute av drift. I tillegg har systemet hatt problemer med lesingen av skilt og med å lese lengden på kjøretøyene, sier Færøvik til bt.no.

Færøvik ser autopass som en mulig fremtidsløsning på store samband som riksveifergene på E39.

- En innvendig har vært at fergeselskapene av sikkerhetsgrunner må ha oversikt over antall passasjerer på hver tur?

— På Flakk-Rørvik skjer telling av passasjerer som på andre ferger, passasjerene blir telt manuelt når bilene kjører om bord, sier kommunikasjonsdirektøren.

- Vil ha effektiv fergetransport

— Jeg er opptatt av å gjøre fergetransport så effektiv som mulig, og autopass er et tiltak som kan bidra til det. Nå kommer det en evaluering av et forsøksprosjekt med Autopass på fergestrekningen Flakk - Rørvik. Er denne evalueringen positiv, og jeg har grunn til å tro at den er det, så skal vi drøfte hvorledes vi kan innføre dette på flere strekninger, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til bt.no.

Hun sier innføringen også er et kostnadsspørsmål - det koster å installere utstyret. Dessuten er det løpende kontrakter med fergerederier på de aller fleste fergestrekningene.

- Innfør autopass faderlig fort

Lars Atle Skorpen (Ap) på Os har i lang tid jobbet for å innføre autopass på fergene på E39.

— Mitt utgangspunkt var trafikksikkerhet og situasjonen på Halhjemsvegen. Tregt billettsalg på kaien og lange fergekøer lager kaos og mange farlige trafikksituasjoner. Køene kan stå helt fra Halhjem til Moberg på fredager, sier Skorpen til bt.no.

— Jeg mener det bør innføres autopass på Mortavika - Arsvågen, Halhjem - Sandvikvåg og de andre fergestrekningene på E39. Alle riksveifergene bør ha autopass i løpet av 1-2 år. På E39 bør det innføres faderlig fort, sier Skorpen.

Innført til Puttgarden

Autopass er innført på fergene mellom Rødby og Puttgarden, og mellom Gedser og Rostock.

— Hos oss trenger du ikke bestille på forhånd, du trenger ikke å kjøpe billett på kaien, og du kan «snike i køen» og kjøre rett om bord, sier produktsjef Brian Lindorf Hansen i Scandlines til VG Nett.

Brikken virker også på strekningen Helsingborg - Helsingør og broene over Storebælt og Øresund. Dermed kan du som har Autopass-brikke passere enkelt alle bomringer på veien til Tyskland.

Autopass blir påbudt på utenlandske lastebiler

- Ved innføring av autopass vil en ikke betale for passasjerer. Hva tenker du om det?

— Det at en ikke tar betalt for passasjerer kan bidra til mer kompiskjøring. Autopass kan dermed også ha en miljøgevinst. En betaler heller ikke for passasjerer i bomstasjoner eller på broer som har erstattet ferger. Det var også et av resultatene da trekantsambandet med autopass erstattet fergene der. Jeg mener en eventuelt får legge litt på biillettprisen slik at det går i null, sier stordabuen Rommetveit.

- Hva med snikingen av utenlandske biler som ikke har autopass?

— Fra juli 2012 vil alle utenlandske biler over 7,5 tonn få pålegg om å ha autopass, dersom de skal kjøre i Norge. Jeg mener alle utenlandske biler som skal kjøre i Norge, burde vært pålagt å ha autopassbrikke, sier Rommetveit.

Hva mener du om å innføre autopass på fergene? Syng ut i kommentarfeltet under!

VIL HA FERGEPASS: Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) vil ha autopass på riksveifergene snarest mulig.
LARS MÆLAND
TRAFIKKFARLIG KØ: På sambandet Bruravik - Brimnes er det ofte lange fergekøer. Snart erstattes sambandet av Hardangerbroen med autopass.
ARKIV