Finanskrisa i 2008 tok knekken på svære utbyggingsplanar for Godøysund. Ingen har heller overteke den før så attraktive øygruppa på nordsida av Tysnes som kom på tvangssal i fjor vår. Derfor ber hytteeigarane i Godøysund Velforening staten gå inn og kjøpa området for ein rimeleg pris.

BRAKK: Her går eksordførar Helge Hauge på tomten til det som skulle bli appartementshotell i Godøysund.
Eirik Brekke (arkiv)

Foreininga har i eit brev til miljøminister Tine Sundtoft gjort Klima— og miljødepartementet merksam "på denne muligheten til å tilegne seg et av de aller fineste friluftsområder i Sunnhordlandsbassenget til en svært gunstig pris". For ti år sidan greip det samme departementet inn og fekk stoppa omfattande hytteplanar på Maurholmen i Godøysund.

Rykte tilseier 10 mill.

Godøysund Velforening skriv til ministeren at salsprospektet for området i utgangspunktet hadde ein marknadspris på rundt 100 millionar kroner, og at ryktet i dag tilseier rundt ti millionar.

— Dette er summar velforeininga sjølv må stå for, og som er ukjende for meg, seier dagleg leiar Jan Audun Lutro i meklarfirmaet Relé som står for tvangssalet på vegner av konkursbuet etter den tidlegare eigaren av Godøysund, Kent AS. Då Relé la ut området for sal i fjor vår var det verdivurdert til om lag 20 millionar kroner.

Salet omfattarover eit dusin eigedommar på og rundt Godøy, Maurholmen og den naturlege kanalen "Middelhavet". Den restaurerte Prinsehytta, bygt i 1927 for kronprins Olav - seinare kong Olav V - er ikkje for sal. Retten har avgjort at hytta tilhøyrer eit eige selskap knytt til familien Evenson som var sentral i Kent AS.

- Dette tek tid

Jan Audun Lutro sa til Bergens Tidende i fjor at både enkeltpersonar og bergenske utbyggingsselskap melde si interesse for Godøysund alt før godbitane i øyparadiset var lagt ut for sal. Forhandlingar med interessentar har likevel enno ikkje ført fram.

— Det er framleis interessentar, men dette tek tid. Det er ein stor og komplisert eigedom, seier Lutro.

Meklaren karakteriserer utspelet frå Godøysund Velforening som ein god tanke, men meiner det viktigaste er å få til aktivitet i området.

— Det er viktig at kjøparen har eit mål og ei meining med anlegget. Vi håpar på ei løysing i løpet av hausten, seier Jan Audun Lutro.

«Veldig godt scenario»

Jan Steinfeld Holmberg i Godøysund Velforening seier at det hadde vore «eit veldig godt scenario sett frå vår side» om staten hadde overteke Godøysund som friluftsområde.

— Vi ville no gjera departementet merksam på mulligheiten, så er det opp til dei å avgjera, seier han.

Kent AS lanserte i 2008 ei utbygging til 300 millionar kroner som inkluderte spaanlegg, marina, hotell og 60-70 husvære. Ifølgje Holmberg fryktar ikkje velforeininga lenger ei storutbygging i Godøysund, ettersom den tidlegare eigaren har fått skilt ut "indrefileten" Prinsehytta og bruksrett på naustet.

— Kommunen har ein klausul om at det skal oppførast eit hotell att. Men investorane finn det ikkje interessant slik forholda er no. Derfor blir det ikkje noko sal, og eigedommane står og forfell, seier Jan Steinfeld Holmberg.

Tradisjon sidan 1660

Godøysund har tradisjonar tilbake til 1660 då Jacob Snikkar er registrert som første gjestgivaren. Frå 1750 var Godøysund tingstad, og i 1883 reiste bergensaren Gerhardius P. Gullaksen det første hotellet der, og staden trekte til seg adelege gjester frå inn- og utland. Eksstatsminister Christian Michelsen stod som eigar ein kort periode rundt 1920.

Godøysundområdet har rundt 5000 meter strandline. I 2007 vedtok Tysnes kommunsetyre ein reguleringsplan tilpassa Kent AS sine ambisiøse planar og Fylkesmannen sine strenge krav.

PERLE: Godøysund ligg vakkert til ved Bjørnafjorden.
Frå Godøysund-prospekt 2008