• ÅPNER FOR KONKURRANSE: Høyre mener flytoget bør få mulighet til å kjøre på pendlerruten rundt byer som Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Her Bergensbanen på Finse. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE

Vil ha Flytoget på Bergensbanen

Høyre vil la Flytoget delta i fremtidige anbudskonkurranser på strekningen Bergen-Voss.