Forutsetningen for et slikt høyt utbytte er BKK-styrets anslag om at selskapet skal levere et samlet utbytte på 800 millioner kroner i året.

Bergen kommune eier nær 38 prosent av BKK, et eierskap som har gitt store påfyll i kommunekassen. Gjennomgående har BKK-millionene blitt pløyd rett inn i driften av kommunale tjenester.

I byrådets budsjettforslag foreslår de nå at 107 millioner kroner av utbyttet på 300 millioner kroner overføres til fond.

Vil ha penger for kinoen

I tillegg til BKK vil også byrådet fortsette å hente ut penger fra Bergen Tomteselskap. Byrådet forutsetter et utbytte på 10 millioner kroner årlig fra det heleide, kommunale selskapet.

For Bergen Kino AS og Fløibanen AS er kravet henholdsvis 3 millioner kroner og 2 millioner kroner pr. år fra hvert av selskapene.

«Begge disse selskapene anses i dag å ha god økonomi med høy egenkapital, og vil slik sett kunne utbetale vesentlige deler av sine fremtidige overskudd i utbytte", heter det i byrådets budsjettforslag?

I det interkommunalt eide renovasjonsselskapet BIR AS forventer byrådet et utbytte på 5 millioner kroner fra neste år.

For Bergen Parkering AS er det lagt opp til et årlig utbytte på 2 millioner kroner fra og med 2013.

bkk.jpg