— Gjennom årtier har vi opplevd at svart arbeid kommer og går. Nå har vi en løsning som kan eliminere problemet, og som også kan være økonomisk gunstig for staten, sier kommunikasjonsansvarlig Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

Kvamme har sett til Sverige, og mener man der har funnet løsningen på problemet gjennom det såkalte ROT-fradraget.

I Sverige gir man nemlig fradrag i skatt for dem som velger hvit arbeidskraft når de pusser opp. Fradraget gjelder ikke kostnader til materialer, men arbeidskostnaden.

— Dette har fått flere i arbeid, og har gitt økte skatte- og avgiftsinntekter for den svenske staten, sier Kvamme.

Også Finland har en tilsvarende ordning.

Får automatisk fradrag

Ved oppussing av egen bolig får svenskene skattereduksjon for halvparten av arbeidskostnadene. Dersom totalregningen på en oppussing er 100.000 kroner, og dette er jevnt fordelt mellom material- og arbeidskostnad, vil dermed 25.000 kroner kunne føres som fradrag på skatten.

I praksis får håndverkeren utbetalt pengene direkte fra staten, slik at kunden i eksempelet over ikke betaler ut mer enn 75.000 kroner.

Maksgrensen for fradrag er satt til 50.000 kroner pr. person. Dersom to personer eier boligen sammen, kan de til sammen fradragsføre 100.000 kroner på skatten.

Sveriges Byggindustrier har beregnet at staten for hver krone utbetalt i ROT-fradrag får igjen 1,40 kroner. Ifølge bransjeforeningen har det også redusert omfanget av svart arbeid i byggebransjen med flere milliarder svenske kroner.

Skeptisk finansminister

Finansminister Sigbjørn Johnsen mener imidlertid at det er sterke argumenter mot å innføre ROT-fradraget i Norge.

— Fradragsretten fjerner ikke lønnsomheten av å velge svart arbeid fremfor hvitt. I de fleste tilfeller vil det fortsatt være rimeligere å kjøpe tjenester svart, sier Johnsen.

Han understreker at en slik ordning også vil føre til skattefradrag for all oppussing som i dag utføres hvitt.

— Totalt sett er det derfor mye som taler for at en slik ordning vil innebære et vesentlig tap av skatteinntekter.

Finansministeren viser også til at skattefordeler ved oppussing kan ha uheldige fordelingsmessige effekter, og at det vil medføre store kontrollutfordringer for skatteetaten.

Har du tips om svart arbeid? Send en e-post til okonomi@bt.no.

Hva mener du bør gjøres for å få bukt med svart arbeid? Si din mening i kommentarfeltet under.