Selskapene på norsk sokkel bør fokusere mer på oljeproduksjon når gassprisen er lav, mener professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen.

— Når oljeselskaper forlater et felt på norsk sokkel, så ligger i gjennomsnitt 54 prosent av oljen igjen i feltene. Et virkemiddel for økt oljeutvinning er å bruke gass som trykkstøtte, sier Osmundsen til DN.no.

Gass på vent

Oljeutvinning er avhengig av trykk i reservoaret. Trykket faller når oljen blir hentet opp. Injeksjon av gass kan kompensere for trykkfallet.

Gassprisen er for tiden svært lav. Osmundsen mener det derfor kan være lurt å la gassen ligge til prisen stiger.

— I stedet for passivt å holde igjen gass ved lave priser kan man injisere og få opp olje som er bra priset. I tillegg gir dette en oppbevaring av gass til gassprisene tar seg opp igjen, sier Osmundsen.

Kan være aktuelt

Direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet (OD) mener Osmundsens forslag om gassinjeksjon kan være et aktuelt virkemiddel for å øke utvinningen fra feltene.

Statoil opererer i store felt der gassinjeksjon kan være et aktuelt alternativ. Men foreløpig ønsker ikke selskapet å gå mer konkret inn i planene rundt dette, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Statoil.