I en pressemelding mandag gir Datatilsynet sin støtte til et nytt lovforslag som kan gjøre all offentliggjøring av skattelister ulovlig.

— Underholdning

«Mange reagerer på denne publiseringen av detaljerte opplysninger, særlig på elektronisk publisering der man kan finne frem til fødselsdato og opplysninger om inntekt og formue for den enkelte,» heter det i pressemeldingen.

Datatilsynet mener at dagens praksis, der avisene lager «ti på topp»-lister over kjendiser, og hele landets skattelister er søkbare året rundt på nettet, må regnes som ren underholdning.

Tilsynet karakteriserer dette som svært uheldig.

- Ytringsfrihet

Bt.no er blant nettavisene som legger skattelistene ut for leserne. Sjefredaktør Einar Hålien i Bergens Tidende går hardt ut mot forslaget om forbud.

— Jeg synes argumentene for hemmelighold er lite rasjonelt begrunnet. Skattetallene bør være offentlige, siden de sier noe om hvem som bidrar med hva til fellesskapet, sier han.

Saken dreier seg til syvende og sist om ytringsfrihet, mener Hålien.

— I utgangspunktet bør all informasjon være tilgjengelig for alle, med mindre det finnes sterke grunner for det motsatte. At noen betrakter skattelistene som underholdning, synes jeg er irrelevant, sier han.

Nye lister 10. oktober

Hvis det nye lovforslaget om forbud skulle bli vedtatt av Stortinget, får det uansett ingen konsekvenser i år. De nye skattelistene vil ligge fullt søkbare på bt.no i løpet av 10. oktober.