Prinsippet om alminnelig innsyn i skattelistene var ment å sikre mulighet til å kontrollere at skatteytere blir behandlet likt. Bruken av listene har imidlertid utviklet seg til å bli ren kikking både i lokal— og riksmedia, ifølge tre forslagsstillerne i Frp.

Partiet mener skattelistene er grafsing i privatlivet på linje med spredning av personlig helseinformasjon.

«Forslagsstillerne ser at grupper som dyrker nysgjerrighet og misunnelse, og som lever av å konstruere interessemotsetninger, ser seg tjent med å ignorere de sentrale brudd på personvernet som full offentliggjøring representerer», heter det i bakgrunn for forslaget.

Og dersom argumentet om ytringsfrihet skulle ha noen relevans, mener forslagsstillerne at hensynet til personvern må gå foran.

- Har lite med personvern å gjøre

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund avviser at saken har noe med personvern å gjøre.

— Åpenhet har en del ubehag, men den smule ubehag enkelte personer måtte føle her har lite med personvern å gjøre, sier Kokkvold.

— Det finnes derimot en rekke eksempler på at offentliggjøring av skattelistene har ført til sentrale debatter om skattesystemet og fordeling av goder i samfunnet, sier Kokkvold.

Han avviser ikke at listene også blir brukt til underholdning.

— Mest underholdende har det vært å se hvordan noen av samfunnets rikeste ifølge ligningen verken har penger eller skatteevne, sier Kokkvold.

I dagens høringen deltar foruten presseorganisasjonene, politidirektør Ingelin Killengreen, Advokatforeningen, Skattebetalerforeningen og Barneombudet.

Hva synes du om skattelistene? Si din mening i kommentarfeltet: