I går kveld gjorde Finansdepartementet det klart at de ønsker å frata norske medier tilgangen til skattelistene, utover tre uker med papirlister tilgjengelig på ligningskontorene.

Dette vil legges frem som lovforslag for Stortinget i løpet av vinteren. Men allerede i høst legges det begrensninger på bruken av skattelistene.

— Nettavisene må fjerne opplysninger om fødselsdag og måned, skatteklasse og gateadresse, opplyser informasjonskonsulent Anders Lande ved Finansdepartementet til Bergens Tidende.

Det betyr at nettbrukere fortsatt kan finne opplysninger om navn, skattbar inntekt, skatt, for-mue og postnummer. Men mens opplysningene for skatten for 2000 og 2001 har vært tilgjengelig året rundt, vil dette nå bli begrenset til kun tre uker fra dagen når listene blir offent-lige. 10. oktober vil bt.no legge ut skattelistene for 2002.

Pressen og media vil imidlertid ikke få tilsendt disse listene til bruk i det journalistiske arbei-det. Finansdepartementet legger opp til en meget sterk begrensning av bruk av skattelistene for norsk media.

— Fra neste år ønsker vi å begrense det ytterligere slik at det kun blir skatteetatens nettsider som har skattelistene tilgjengelig og da også kun i tre uker, forteller Lande.

— Dette er ikke problematisk i det hele tatt i forhold til offentlighetsloven. Skattelistene vil j være tilgjengelig som papirlister utlagt på ligningskontorene i tre uker, sier Lande.

Det vil innebære at journalister må sitte på ligningskontorene og skrive av opplysninger fra listene på ligningskontorene for å kunne samle informasjon om menneskers inntekt og formue.

FInansdepartementet vil fortsatt gi "banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner og foretak som driver kredittopplysningsvirksomhet", tilgang til listene.

Oversikt over skatt, formue og inntekt til alle skattebetalere i Norge skal altså fortsatt være tilgjengelig for kommersielle aktører på finansmarkedet, men ikke for pressen eller skattebetalerne selv.