På nettet og i avisen skriver BT i dag om Gunnar Olaisen, som på egen hånd klarte å skaffe seg jobb de åtte månedene han var permittert fra Bergen Group. Da han på nytt ble permittert i sommer, fikk han beskjed om at han ikke hadde rett på dagpenger, siden grensen på 30 uke var overskredet.

— Det er urettferdig at jeg skal straffes når jeg i hele perioden klarte å ordne meg arbeid uten å belemre staten med trygdeytelser, seier Oalisen. Han får full støtte fra fagbevegelsen.

Forbereder flere forslag

Nå vil Venstre ta saken opp i Stortinget.

— Denne konkrete saken og et par andre forhold som har å gjøre med Nav sin forvaltning av regelverket, har gjort at vi nå forbereder flere forslag til Storinget, sier Terje Breivik, listetopp i Hordaland Venstre.

Han synes det blir feil å praktisere regelverket så stivbeint som eksempelet med Gunnar Olaisen viser.

— Når han selv tar personlig initiativ til - og klarer - å skaffe seg jobb i tiden han er permittert, så bør det komme til fratrekk i permitteringsperioden, slik at han kan få dagpenger den dagen han ikke skulle klare å finne seg midlertidig jobb, sier Breivik.

- Faller mellom to stoler

- Hvilke andre saker vil dere fremme i Stortinget?

— Det gjelder blant annet at pubklikum skal ha rett til å snakke direkte med vedkommende saksbehandler som tar de endelige beslutningene i saker som kommer inn under arbeidsmarkedsloven og trygdeloven. Slik er det ikke i dag.

Ifølge Breivik vil Venstre at det skal praktiseres mer skjønn i regelverket som Nav forvalter.

— Dette gjelder på generell basis, ikke bare i forhold til permitteringsreglene. Vi hører stadig historier fra folk som møter på et så rigid system at de faller mellom to stoler, sier listetoppen i Hordaland Venstre.