• Vi reagerer på mentaliteten «ute av synet, ute av sinnet», sier Fiskarlaget om planene på Flesland.

Abo Plan & Arkitektur har søkt om å få dumpe inntil 500.000 kubikkmeter overskuddsstein utenfor Flesland kai. Fiskerlaget Vest er bekymret for fiskeområdene rundt.

Det er i forbindelse med en utvidelse av renseanlegget på Flesland at Abo Plan & Arkitektur har søkt om å få ta masser ut av fjell og dumpe det i sjøen.

flesland.jpg

Søknaden ble sendt i juni i år, på vegne av FM Gruppen Fyllingen Maskin AS.Det aktuelle sjøområdet ligger 150 meter utenfor Flesland kai, på 50 til 100 meters dyp (se kart).

Britt Sæle Instebø i Fiskarlaget Vest reagerer på argumentasjonen i søknaden.

Hun viser til at Abo Plan & Arkitektur skriver at det er vanskelig å få deponert overskuddsstein på land, og at de derfor søker om å få dumpet det i sjøen.

Prinsippsak

— Dette blir en prinsippsak for oss. Det bør ikke være lettere å få dumpet noe i sjøen enn det er på land. Vi reagerer på mentaliteten «ute av synet, ute av sinnet», sier Instebø.

Hun har sendt bekymringsbrev til arkitektene. I brevet påpeker hun også at det ligger et gyteområde for torsk rett nord for området det er søkt dumping i. I tillegg ligger det et rekeområde rett sør.— Vi vet jo ikke hvordan massene vil spre seg, så vi ønsker å være føre var, forklarer hun.

Fiskeridirektoratet region Vest har kommet frem til at dumpingen ikke kommer i konflikt med verken fiske eller akvakultur i området.

De ber likevel Fylkesmannen om å vurdere spørsmål knyttet til fiskeområdene når de skal behandle saken.

Ikke et tema

Stein Ove Halhjem, administrerende direktør i Fyllingen Maskin, påpeker at Bergen har et stort overskudd av stein.

— Det er nødvendig å ta i bruk sjøen til dumping. Vi har ikke plass på land, sier han.

Halhjem forteller at de har hatt eksperter til å utrede området.

— De har funnet ut at dette er et egnet område for dumping, så for oss er ikke dette et tema, sier han.