Regjeringen bør fritas fra informasjonsplikten ovenfor publikum når den samarbeider med private aktører om datakriminalitet, mener den republikanske Utah-senator Bob Bennett. Senatoren vil dele konfidensiell informasjon med høyteknologiselskaper i kampen mot datakriminalitet. Private selskaper har så langt vært skeptiske til samarbeid med regjeringsorganer, fordi myndighetene må frigi dokumenter på skriftlig henvendelse fra publikum i henhold til Freedom of Information Act (FOIA) fra 1966.

— Regjering og industri må snakke sammen på en måte som de ikke har gjort tidligere, sa han på en samling i Electronic Industries Alliance.

Regjeringen kan unndra informasjon fra offentliggheten hvis den kan skade den nasjonale sikkerheten eller avsløre handelshemmeligheter. Bennett ønsker også lover som beskytter informasjon om private datanettverk. Bennett regnes som en ekspert på lovgivning i forbindelse med teknologispørsmål, skriver Reuters.

Lov versus marked Reglene for datasikkerhet er generelt strengere i EU enn i USA. EU-reglene krever blant annet at kunder har krav på kjennskap til hvilken informasjon selskaper lagrer om dem og hvordan materialet brukes. EU-kommisjonen kjemper for et forslag som vil gjøre disse reglene gjeldene også for amerikanske bedrifter som driver handel i EU.

Bush-administrasjonen vil det annerledes. Den nye amerikanske regjeringen har flertall i Federal Trade Commission (FTC). I den forbindelse signaliserer den en liberalisering av personvernet på internett.

— Markedet regulerer personvernet bedre enn strenge lover. Den nye sammensetningen av FTC vil ta større hensyn til dette, sa et av kommisjonens nåværende republikanske medlemmer, Thomas Leary, tidligere i vår.(Origo)