— Hvorfor gjør vi dette? Det enkleste svaret er at vi er trygge på at en fusjon med Obos er i våre medlemmer sin beste interesse, skriver direktør Anne Gine Hestetun i lederen til medlemsbladet til StorBergen som kommer ut i morgen, onsdag.

Det var BA som først omtalte saken.

I februar ga styret i StorBergen administrasjonen fullmakt til å forhandle om en fusjon med Obos.

— Går alt som vi håper, ligger det i disse dager et forhandlingsresultat som styret vil anbefale at generalforsamlingen godkjenner 6. mai, skriver Hestetun i medlemsbladet.

Kommunikasjonssjef Espen Børhaug i StorBergen vil ikke kommentere saken før i morgen. Saken skal opp i et styremøte i boligbyggelaget i kveld.