— Vi gjør dette for å bli sterkere sammen, i en bransje der vi konkurrerer med internasjonal storkapital om tomteland og prosjekt. Vå får et mer slagkraftig boligbyggelag, som blir en bedre tjenesteleverandør til våre medlemmer og ikke minst en betydelig muskel i utviklingen av nye boligprosjekt, sier administrerende direktør Anne Gine Hestetun i StorBergen Boligbyggelag.

Nå starter forhandlingene som skal føre til en sammenslåing av boligbyggelagene. I fusjonen inngår også boligbyggelagene på Stord, i Årdal og BOiVest i Førde.

Størst utenfor Oslo

— Dette er noe som har vært snakket om og forsøkt flere ganger i løpet av de siste tyve årene her i byen. I stedet for å forhandle og diskutere i lukkede fora, går styrene nå ut med en strategisk visjon om å få dette til og så starter vi forhandlinger for å finne en fornuftig måte å slå selskapene sammen på, sier administrerende direktør Øystein Johannesen i Vestbo.

Det nye selskapet vil ha over 50.000 medlemmer. Sammen forvalter lagene nær 27000 boliger i 33 kommuner i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland, og blir desidert størst utenfor Oslo.

— Dersom alt går etter planen regner vi med å være etablert i et sammenslått selskap fra første januar neste år, forteller Anne Gine Hestetun.

Visjon om BOB

Om fusjonen mellom Vestbo og StorBergen og de tre andre lykkes har Anne Gine Hestetun en visjon om å gå i kompaniskap med Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) i fremtiden. Et selskap med godt over 110.000 medlemmer og nesten 50.000 boliger om de gikk sammen i dag.

- Hvorfor ikke ta med BOB i første runde?

— VI har sett hvilke erfaringer de har gjort seg andre steder, og tror det vil være best å starte med de partene vi nå er. Bare disse har mye å bli enige om, og det vil være nok å håndtere for oss nå.

- Når kan det bli aktuelt å nærme seg BOB?

— Først må dette samarbeidet gå seg til. VI skal gjennom forhandlinger og godkjenning på generalforsamlinger i flere lag her.

Lykke til

Administrerende direktør Terje W. Gilje i BOB vil ikke kommentere muligheten for at BOB skal slå seg sammen med Vestbo/StorBergen i fremtiden.

— Det blir rene spekulasjoner, sier han.

Men han mener et sammenslått Vestbo/StorBergen vil være en fordel. Det sammenslåtte selskapet blir omlag like stort som BOB, og størrelsen gjør det til en tøffere konkurrent.

-Vi ønsker de lykke til, og så ser vi poistivt på at konkurransen blir skjerpet, sier Gilje.

Han regner med at forhandlingene om en sammenslåing kommer til å lykkes.

— Når de har planer, så regner jeg med at de har gjort hjemmeleksen, sier Gilje.

Kort tid

Tanken på å slå sammen arbeider-boligbyggelaget StorBergen og funksjonær-laget Vestbo er ikke ny. Men tidligere forsøk har ikke ført fram. Nå er forholdene i bransjen slik at begge mente det var på høy tid å gå sammen.

— Det er ingen tvil om at vi lever i en bransje med store endringer. På fem år er antall boligbyggelag redusert fra 82 til under femti i dag. Mesteparten av de større enhetene ligger på Østlandet. Vi ser behovet for en større aktør også på Vestlandet. Derfor gjør vi dette nå, sier Anne Gine Hestetun.

Tiltrekkende

Hun forklarer at boligbyggelagene møter knallhard konkurranse i eiendomsmarkedet når de skal sikra seg tomter til nye prosjekt. Likedan er kravene til service overfor borettslag og medlemmer blitt enda høyere med datasystemer og kunnskap.

— En fusjon gjør at vi får større kraft til å løfte store prosjekt. Utenom kapital er nok det viktigste å kunne trekke til oss den beste arbeidskraften. Det vil være helt avgjørande for å lykkes videre. I kampen om de beste ingeniørene er det oljebransjen som vinner her på Vestlandet. Ved å vokse kan vi tilby mer interessante arbeidsplasser, seier Hestetun.

Ut over profitt

Medlemmene i det nye boligbyggelaget vil kunne bruke forkjøpsrett til et langt høyere antall boliger i et større geografisk område enn i dag. Gjennom det såkalte storbysamarbeidet vil forkjøpsretten også gjelde boliger i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bodø og Tromsø.

— For å ivareta våre medlemmers interesser er det nødvendig å bygge større og mer robuste enheter. Bergen og Vestlandet er et vekstområde der det foregår urbanisering i stor grad. De boligene vi er eksponent for passer godt inn i en slik sammenheng. Eg et sterkt regionalt boligbyggelag blir et svar på dette, sier Vestbo-sjef Øystein Johannesen.