Byrådet går inn for å regulere og bygge ut Bybanen til Fyllingsdalen før Åsane. Det fortalte byrådsleder Martin Smith-Sivertsen og byutviklingsbyråd Henning Warloe på en hasteinnkalt pressekonferanse utenfor rådhuset tirsdag.

Byrådet har besluttet følgende:

  • Reguleringsarbeidet for bybane strekningen Sentrum — Åsane stilles i bero. Det foretas en vurdering av konsepter for løsningen av kollektivtransporten til bydelen.
  • I stedet skal kommunen nå regulere Bybanen vestover, fra sentrum til Fyllingsdalen. Reguleringsplanarbeidet for to delstrekninger startes opp: Nonneseter - Kronstad og Mindemyren - Fyllingsdalen. Det legges opp til at denne strekningen blir 4. byggetrinn av Bybanen, det vil si etter at banen til Flesland er ferdig.

Etter det BT forstår har byrådet den siste tiden diskutert mulighetene for å begynne å bygge Bybanen mot Fyllingsdalen først, i stedet for bane nordover mot Åsane. Og det var nettopp denne nyheten byrådslederen og byråden la frem på pressekonferansen.

Vil ha T-baneløsning

— Byrådet ønsker å ha en sammenhengende utbygging av Bybanen. Tidsfaktoren taler sterkt til fordel for å starte med traseen mot Fyllingsdalen. Hvis vi prioriterer Åsane, vil vi simpelthen ikke klare å ha en kontinuerlig utbygging. I tillegg har det vært varslet innsigelse fra Riksantikvaren, som vil kunne gi ytterligere forsinkelse, sa byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

Han varsler samtidig en full ny runde om banen nordover mot Åsane. Han tar nå til orde for en T-bane-lignende løsning.

— Slik jeg ser det, er Bryggen-alternativet helt dødt. Når vi nå prioriterer Fyllingsdalen først, har vi anledning til å se nærmere både på trasé og konsept for banen til Åsane. Vi kan se på om det er mulig å endre konseptet, slik at vi får en raskere bane. Jeg tror mange i Åsane vil se positivt på å få en raskere løsning enn dagens Bybane, sa Smith-Sivertsen.

Han ser for seg en inngang til en lang tunnel med et underjordisk stopp i Peter Motzfeldts gate, røpet han.

— Hvorvidt det lar seg gjøre, kan jeg ikke svare på nå.

OMBESTEMTE SEG: Byrådet vil heller bygge ut Bybanen til Fylilngsdalen først, enn å vente på en langtekkelig regulering av banen til Åsane. Det fortalte byutviklingsbyråd Henning Warloe og byrådsleder Martin Smith-Sivertsen på en pressekonferanse tirsdag.
ØRJAN DEISZ

Har sondert

Invitasjon til pressekonferansen om byrådets nye linje i Bybane-saken ble sendt ut med én times varsel.

Byrådet har på forhånd sondert med KrF og Venstre for å finne ut hvordan de vil stille seg til en slik avgjørelse.

— Jeg kan bekrefte at vi har hatt samtaler med byrådet om dette emnet. Men jeg kan ikke si hva vi er kommet frem til, sier Terje Gilje, leder i Bergen KrF.

Vil ha kontinuerlig bygging

Også Venstres gruppeleder, Julie Andersland, bekrefter samtalene. Andersland presiserte på forhånd at hun ikke visste nøyaktig hva byrådet skal legge frem på dagens pressekonferanse. Etter å ha hørt byrådslederen har hun følgende kommentar:

— Vi synes at det er veldig uheldig og synd at byrådet ikke klarer å følge opp bystyrets vedtak om å bygge nordover først. Åsane trenger bybane, og har et enormt behov for byutvikling. Bybanen kunne gitt en utvikling med et hyggeligere bydelssentrum, og ikke minst bedre kollektivtilbud. Men når dette ikke lar seg realisere nå, er det viktigere at vi bygger videre vestover, enn å stoppe opp i utbyggingen.

Skapte problemer

Bystyret vedtok som kjent i juni å gå for en trasé med tunnelinnslag ved Kjøttbasaren. Flere instanser har uttrykt skepsis til den løsningen, inkludert Riksantikvaren. De to gjenstående alternativene har vært bane over Bryggen eller tunnelinnslag fra Peter Motzfeldts gate/Kaigaten.

I bystyrevedtaket ligger det også en mulighet til å bygge Bybanen videre vestover mot Fyllingsdalen først, før man bygger mot Åsane.

Ap: — Skuffet

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Marte Mjøs Persen, sier hun er skuffet over at banen til Åsane nå blir lagt på is.

— Jeg unner Fyllingsdalen å få bane, men jeg kunne ønske at reguleringen kunne skjedd parallellt, sier hun.

Persen legger ansvaret på de to foregående byrådslederne fra Høyre.

— Det at Bybanen blir skjøvet ut i det blå, er resultat av rot fra de forrige byrådslederne, som ikke har gjort et godt nok politisk håndverk. Så merker jeg meg samtidig at den løsningen Smith-Sivertsen nå skisserer for Åsane, med tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate, ligner veldig på det Arbeiderpartiet har tatt til orde for gjennom store deler av prosessen.