— Det er på tide. Situasjonen i Bergen sentrum er virkelig ille nå, sier Warberg.

For fire år siden innførte Bergen kommune en ny forsøplingsforskrift. Kommunen proklamerte da på sine nettsider at «med politivedtekten i ryggen, vil byens byvektere ilegge gebyrer på kr 500,- for all forsøpling av det offentlig uterom».

Til dags dato har ikke ett eneste gebyr blitt skrevet ut til privatpersoner som kaster søppel på gaten.

— Har man en slik forskrift, er det klart at man må håndheve den også. Da får forsøplerne seg en lærepenge. Det blir jo lukrativt for kommunen også, sier Warberg.

- Estetikk viktig

I helgene oversvømmes Bergen av boss fordi folk som er ute på byen ikke vil bruke bosspann. Emballasje fra hurtigmat, tyggiser, sigarettsneiper, halvspist mat, knust glass og lignende preger bybildet, spesielt i morgentimene.

— Sannheten er at vi sliter med holdningene i Norge. I andre steder er de flinkere til å rydde etter seg, for eksempel i Tokyo, som jeg skal til om et par uker.

Reiselivsdirektøren er spesielt bekymret for inntrykket som turistene vil få av Bergen.

— Estetikk er viktig. Vi markedsfører oss dessuten som en moderne og velstående land. Men lever vi ikke opp til forventningene, kan det føre til lavere interesse for Bergen og Norge, sier Warberg.

Han tror forsøplingen gjenspeiler at det er mindre respekt for autoriteter i Norge enn andre land.

— Vi har et fritt, åpent og antiautoritært samfunn I Norge, men kanskje dette er baksiden. Jeg mener uansett at god gammeldags folkeskikk bør ha en plass i et moderne samfunnet også.

Tror på effekten

Warberg får støtte fra Julie Andersland, bystyrerepresentant for Venstre.

— Det er klart at det ikke kan se ut som en svinesti og vi støtter en bedre håndhevelse av denne forskriften, sier Andersland, som legger til at hun generelt ønsker vi mer synlig politi på gatene i Bergen i helgene.

Hun er imidlertid usikker på hvordan bøteleggingen skal foregå i praksis.

— Det er jo et åpent spørsmål. I mange tilfeller er det jo vanskelig å se at det forsøples, sier hun.

Bergen bydrift har ansvar for å rydde opp i gatene etter forsøplerne. Trond Lomsøy, administrerende direktør i Bergen bydrift, har ingen formening om hvorvidt forskriften bør håndheves, men tror det ville hjelpe.

— Enhver slik håndheving tror jeg vil ha en bra effekt. Vi ser jo også at den samme forskriften håndheves med suksess for huseierne som har boss utenfor huset sitt, sier Lomsøy.

Vil ha folk

Det er Samferdselsetaten som skal håndheve forsøplingsforskriften i Bergen kommune. Direktør i Samferdselsetaten, Atle Kleppe, sier at forskriften for forsøpling på gaten ikke vil håndheves med det aller første.

— Skal vi gjøre det, må vi gå to og to sammen. Siden vi ikke vet hvordan folk vil reagere når de blir ilagt en slik bot, spesielt hvis de er beruset, må vi være mer enn én, sier Kleppe.

Han sier at byvekterne pr. i dag ikke kan gå to og to sammen fordi det ville vært lite effektivt.

— Vi skal dekke et stort distrikt, så vi har ikke kapasitet til å gå i par. Vi konsentrerer oss i stedet om å bøtelegge huseierne med overfylte bosspann. Det er i våre øyne et større problem.

Kleppe sier imidlertid at forbudet mot forsøpling på gaten vil bli håndhevet, en gang i fremtiden.

— Men da må vi få flere folk først.

Si din mening i kommentarfeltet under!