Muligheten for at Brustadbua erstattes av søndagsåpent i alle dagligvarebutikker mottas ikke med jubel i dagligvarebransjen. Arbeiderpartiet ønsker å åpne for søndagshandel, men tre av de store dagligvarekjedene vil heller ha dagens ordning.

— Det stemmer at de tre store private, NorgesGruppen, REMA og Ica har meldt til oss at de mer eller mindre vil bevare lovgivningen som den er. Det betyr at de ønsker å videreføre systemet med Brustadbua, sier direktør for handel i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Thomas Angell.

I Coop opplyser informasjonssjef Kristin Paus at de generelt er positive til søndagsåpent, men at det må regnes på i hvert enkelt tilfelle. I tillegg er de opptatt av å sikre vilkårene for de ansatte ved et frislepp av søndagen.

Høyere matvarepriser

I motsetning til andre tilfeller der markeder slippes fri, kan søndagshandelen føre til dyrere dagligvarer generelt.

I dagligvarekjedene er regnestykket nokså enkelt. En ekstra handledag vil ikke medføre at folk kjøper mer ost, brød, smør og middag. Men det vil kreve en betydelig økning av kostnadene i bransjen. Å bemanne en dagligvarebutikk på en søndag, vil bety høyere kostnader i alle ledd. De ansatte skal ha langt mer betalt for å stille på jobb, i tillegg til andre kostnader ved å holde åpent en ekstra dag.

Tusenvis av jobber

— Det mange ikke tenker på er effekten i forhold til tilstøtende bransjer. Søndagsåpent betyr at det må produseres varer for en ekstra dag i bakerier og hos andre leverandører. Distribusjonsleddet skal holdes i sving, i tillegg til vektere og andre servicefunksjoner som må til. Det vil dreie seg om tusenvis av stillinger, sier Thomas Sandland, som er sjef i Bunnpris på Vestlandet.

Med de lave marginene i dagligvarebransjen vil de økte kostnadene måtte tas igjen hos kundene.

— I og med at den samme omsetningen bare vil fordeles over flere dager, må de økte kostnadene dekkes inn med høyere priser. Det vil være konsekvensen, sier Thomas Sandland.

Et frislepp i forhold til søndagsåpent vil også kunne føre til et økt press i et arbeidsmarked der det er kamp om arbeidskraften. Med ytterligere økte kostnader som konsekvens.

Vil ikke ha lovendring

NorgesGruppen som er landets største dagligvarekjede tørster ikke etter mer søndagsåpent. Snarere kjemper de imot at loven skal åpne for dette. Det har de gitt beskjed om både til sin egen hovedorganisasjon og til politikerne.

— Vi har gjennomført en forbrukerundersøkelse blant våre kunder der det viser seg at de er godt tilfredse med tilgjengeligheten av dagligvarer slik det er i dag. Det gjelder også for søndagene. Vi tar også hensyn til våre ansatte som jobber mye slik åpningstidene allerede er. Vår konklusjon blir dermed at vi ikke ser noe stort behov for å endre dagens lovverk, sier kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i NorgesGruppen.

Roskifte sier de ikke har vurdert hvor mye dyrere det vil være å innføre søndagsåpent i eget system.

— Men det vil medføre høyere kostnader for dere med en ekstra åpningsdag?

— Søndag er en mer kostbar dag å holde åpent på. Men vi har ikke gjort inngående analyser av dette.

Motstanden fra dagligvarekjedene betyr at Virke som tidligere har snakket varmt om søndagsåpent, ikke vil foreta seg noe med hensyn til å fjerne Brustadbua.

— Det er forskjellige syn blant medlemmene, og styret har pålagt oss å sitte stille her, sier direktør Thomas Angell.

Ikke nok handel

Årsaken til at det bare er noen få butikker som holder åpent på søndager i dag, selv om de har anledning til det, skal nettopp være bevis på at markedet er for lite.

— En generell mulighet til å holde åpent på søndag vil likevel ende med at alle butikkene blir søndagsåpne. Det er det kjente dilemmaet der butikkene vil holde åpent fordi naboen gjør det, sier Thomas Sandland.

Hans egne butikker i Bunnpris-kjeden har posisjonert seg med søndagsåpent mange steder.

— Ville det være negativt for dere om alle dagligvarebutikker holder åpent på søndag?

— Våre butikker er ikke avhengige av søndagshandelen. Og mitt synspunkt på en generell åpning på søndager er ikke av egeninteresse. Men jeg tror et slikt frislepp vil ha en del konsekvenser som bør tenkes bedre gjennom, sier Thomas Sandland.

Hva synes du om frislepp av søndagshandelen?