Vil begrense kontroversielt biodrivstoff

Etter hard kritikk vil EU-kommisjonen nå begrense produksjonen av biodrivstoff basert på matvekster.