Tar vi med statens verdier av det som finnes igjen av olje og gass på sokkelen, betyr det at hver av oss sitter på verdier som i øyblikket prises til 2,13 millioner kroner. For en familie på fire snakker vi da om en familieformue på 8,5 millioner kroner.

Bare oljefondet verdi har økt med hele 1000 milliarder kroner på snaue fire måneder. En viktig årsak til verdiøkningen er den svake norske kronen, ettersom fondet verdi måles i norske kroner, mens inntekter og plasseringer fortrinnsvis er i dollar og euro.

Klarer ikke bruke nok...

Oljefondet er nå så full i penger at det holder på å ødelegge politikerens rettesnor for hvor mye penger de bør bruke. Rettesnoren kalles handlingsreglen og sier at Stortinget kan bruke fire prosent av fondets verdier hver eneste år. Men så mye oljepenger er det ingen som tror at selv en Frp-finansminister vil bruke. De fleste analytikere tipper at Siv Jensen vil nøye seg med å bruke rundt 2,5 prosent av oljefondets verdier neste år.

Dårligere enn markedet

Norges Bank lå på fredag frem årsrapporten for det som heter Statens pensjonsfond utland. Den viste en samlet avkastning for fondet på 544 millioner kroner for hele fjoråret. Dette er likevel det dårligste siden finanskriseåret 2008, noe fondets sjef Yngve Slyngstad, ikke var helt fornøyd med. Avkastningen var nemlig 0,98 prosentpoeng dårligere enn markedet, eller den såkalte referanseindeksen, som oljefondet måles mot.

Lave renter og lav oljepris gjør at de fleste venter seg lavere avkastning og lavere vekst for oljefondet i årene fremover.

Tjente mest på eiendom

Fondet har drøyt 60 prosent av sine verdier i aksjer, 35 prosent er plassert i statsobligasjoner og andre rentepapirer, mens rundt fem prosent står i eiendom. Det var sistnevnte plasseringer som ga den beste avkastningen i fjor på 10,4 prosent, mens aksjeverdiene steg med 7,9 prosent og rentepapirene med 6,9 prosent.

Oljefondet har nå investert i 75 ulike land, og over 9000 selskaper over hele verden. I Europa eier fondet 2,4 prosent av alle børsnoterte selskaper og 1,3 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

11 000 milliarder

Pengene i oljefondet utgjør grovt sett 2,5 ganger så mye som grekernes samlede statsgjeld.

Ser vi på vår samlede fellesformue knyttet til olje, må vi også ta med statens verdier av den oljen og gassen som ikke er produsert ennå. Denne beregner regjeringen hvert eneste år i nasjonalbudsjettet.

Og i budsjettet for i år har finansdepartementet bereget statens verdi på det som finnes igjen i bakken til 4000 milliarder kroner. Det gir oss en samlet fellesformue på ubegripelige 11 000 milliarder kroner.