I første kvartal hadde de 60 største kjøpesentrene i Norge en salgsnedgang på 0,3 prosent, skriver Finansavisen.

For vestlandssentrene på listen var handlekvartalet enda verre, med en nedgang på 0,9 prosent i gjennomsnitt (se tabell). Norges nest største kjøpesenter, Lagunen, hadde en omsetningssvikt på 1,2 prosent sammenlignet med første kvartal i 2010.

Påsken forklarer litt

Påskehandelen faller i år i andre kvartal, mot første kvartal i fjor. Det forklarer noe av nedgangen, men sett bort fra påsken er starten på året fortsatt svak.

— Dersom vi korrigerer for påsken, ligger veksttakten trolig et sted mellom 1-1,5 prosent over fjorårstallene. Så lav vekst har vi ikke sett i hvert fall de siste ti årene, sier handelsanalytiker Tore Kvarud til bt.no.

Fallet på Vestlandet var enda større om man ser på mars isolert. Det viser Kvaruds kjøpesenterrapport som presenteres i dag, hvor Kvarud har gjennomgått tall fra 200 kjøpesentre over hele landet.

— I mars, sammenlignet med mars i fjor, falt handelen på Vestlandet med seks prosent, sier Kvarud.

— Bruker pengene på strøm

Til sammenligning falt handelen med 4,2 prosent på landsbasis. Kvarud vet ikke hvorfor fallet er så mye større på Vestlandet.

Kanskje har det vært færre utbygginger der enn andre steder, sier han.

Etter finanskrisen har ikke veksten tatt seg så voldsomt opp som ventet, ifølge Kvarud.

— Det kan skyldes høye strømregninger som trekker folk vekk fra handelen, sier han.

- Ekstremt sportsår

Senterleder Knut Eliassen ved Lagunen vedgår at veksten har bremset opp.

— Men ett kvartal er en kort periode. Og så må en huske på at for sportsutstyr var fjoråret enormt. Folk skulle plutselig ha utstyr de ikke hadde trengt på 10-15 år, sier Eliassen.

Med Fanaveien stengt for bybanebygging og fem prosent av parkeringsplassene overgitt til Bybanen, er Eliassen forberedt på at 2011 kan bli trangere for senteret.

— Men vi mener vi har en god strategi for å toppe rekorden i fjor, da vi passerte tre milliarder kroner i omsetning, sier han.

Største kjøpesentre på Vestlandet
Nr. i Norge Senter 1.kv. 2011 1.kv .2010 Endring (%)
2 Lagunen 658 666 -1,2
8 Sartor Storsenter 398 410 -2,9
11 Åsane Storsenter 384 394 -2,5
22 Vestkanten 259 256 1,2
26 Bergen Storsenter 254 261 -2,7
40 Oasen Kjøpesenter 199 190 4,7
44 Galleriet 185 188 -1,6
  Totalt 1953 1971 -0,9

Kilde: Kvarud analyse