Det vil si at vi enten får problemer hvis det dukker opp en uforutsett utgift, eller at vi rett og slett sliter med å klare de daglige utgiftene. I løpet av de siste ti årene er opplevelsen av økonomiske problemer fordoblet i befolkningen.

— Den umiddelbare forklaringen på at så mange rapporterer om økonomisk knapphet kan være at langt flere lever på marginalen nå enn for ti år siden, mener Fløtten, som imidlertid har større tro på denne forklaringen:

— Mange har lagt så stor vekt på å forbedre sin levestandard at de ikke lenger har noen økonomisk buffer, selv om inntekten i seg selv ikke er så lav. Noen føler de sakker akterut i forhold til andre grupper og føler seg fattig av den grunn. En fjerde mulighet er at nordmenn har færre sperrer mot å uttrykke økonomiske bekymringer nå enn på slutten av 1980-tallet, mener Fløtten.