Mindre gledelig er oppgjøret for de 440.000 skatteyterne som får baksmell. Til sammen 2,8 millioner lønnstakere og pensjonister får oppgjøret nå på tampen av juni måned.

— De som har penger til gode kan regne med å få det på konto eller på utbetalingsblankett i denne og neste uke, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Kristensen minner samtidig om at alle må sjekke skatteoppgjøret. Den som vil klage på feil og mangler, må gjøre det innen 10. august.

En stor gruppe som ikke får skatteoppgjøret nå er de drøyt 200.000 boligeierne som ikke har gitt opplysninger om boligen sin og som dermed heller ikke har en ligningsverdi på hjemmet.

— Vi oppfordrer dem til å sende inn de nødvendige opplysningene, slik at de får riktig selvangivelse og skattekort i fremtiden, sier Kristensen.

Totalt er det utlignet skatt og avgift for over 228 milliarder kroner, vel 3 milliarder mer enn ved junioppgjøret i fjor. De som ikke får oppgjør i juni slipper å vente like lenge som før. I stedet for en ny runde i oktober, kommer oppgjørene i august og september.