Dette viser foreløpige tall fra BKK Nett.

For hele 2010 økte strømforbruket i BKKs område, som vil si området mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden, med 12 prosent.

Det var spesielt i første kvartal og de to siste månedene av fjoråret vi skrudde bryterne på fullt.

Rekordforbruk

Nils Nesheim, driftsleder i BKK, sier at strømforbruket i området aldri har vært større. Hovedårsaken er streng kulde både tidlig på vinteren i fjor og på slutten av fjoråret

— Vi ble vel alle overrasket i høst da sprengkulden kom så tidlig. Både i slutten av november og begynnelsen av desember kom levert toppeffekt opp i 1770 MW. I begynnelsen av desember koblet vi ut storkunder som ligger på tariff med slik klausul. Selv med disse storkundene ute, økte altså levert energimengde med hele 17 prosent i den måneden.

Utkoblingen av storkundene skjedde av hensyn til sikkerheten i nettet, for å redusere risikoen for overbelastning og utkobling av ordinære kunder.

Mer komfort

Det er ikke bare kulden som driver strømforbruket oppover. Andre drivkrefter er befolkningsvekst, økt velstand og større krav til komfort, forklarer Nesheim.

— Vi fyrer mindre med andre energikilder, samtidig som vi har vant oss til høyere temperatur inne og har flere rom oppvarmet. Mange bruker varmepumpe. Men når det blir kaldt ute reduseres effekten. Da må disse pumpene bruke mye mer strøm for å levere samme mengde varme, sier Nesheim.

Levert energi i BKKs regionalnett
Levert energi i GWh 2008 2009 2010*
Alminnelig forsyning 4 627 4 705 5 089
Industri 2 504 2 568 3 020
Andre energiverk 490 523 596
Sum 7 621 7 796 8 705
Levert energi i BKKs regionalnett i november og desember
 År November Desember
2009 705 GWh 871 GWh
2010* 843 GWh 1 016 GWh

* foreløpige tall

Forklaringer

1 GWh (1 gigawattime) = 1 million kilowattimer

Alminnelig forsyning = private husstander og små/mellomstore næringskunder

Er du bekymret for strømregnignen?