Etter kraftig påtrykk fra veteranbåtentusiastene har Bergen og Omland Havnevesen endret forslaget om at veteranbåter måtte betale for å ligge til kai i Bergen.

Enkelte skip måtte ut med så mye som 180.000-200.000 kroner årlig i kaivederlag om forslaget var blitt satt i verk.

I saken på styremøtet torsdag heter det at de gamle skipene kan ha en positiv markeds— og PR-messig verdi. Derfor kan det godtgjøres at de stolte skutene får refundert kaivederlaget videre. Slik de har fått siden 2008.

Kun bergensbåter

Bestemmelsen gjelder for veteranbåter hjemmehørende i Bergen, og som står på fartøylisten til Riksantikvaren over vernede fartøyer der en forplikter seg til å ta vare på fartøyet etter antikvariske retningslinjer.

Fritaket gjelder anløpsavgift og såkalt kaivederlag. For bergensbåtene vil det automatisk være gratis å klappe til langs byens kaier. Mens utenbys båter må søke om fritak for hvert anløp.

Øvrige utgifter til vann, strøm, renovasjon og eventuelle andre tjenester må de tilårskomne betale på lik linje med andre sjøfarende.

«Vår prinsipale holdning er at veteranbåtene burde sortere under kultursektoren i kommunen og således søke økonomisk støtte fra denne sektor», heter det i utredningen fra havnesjef Inge Tangerås.

Men etter en totalvurdering falt han likevel ned på at rabatten til de historiske skutene kan forsvares som en markedskostnad.

— Gode nyheter

— Dette var jo gledelig , og jeg kan ikke si annet enn at vi setter utrolig stor pris på velviljen fra Bergen og Omland Havnevesen i denne saken, sier styreformann og leder i Stiftelsen D/S Stord 1, Arne Sundal.

Han er spesielt glad for at havnesjefen fremhever PR-verdien av å ha de eldre skutene liggende i bybildet.

— Dette har vi påpekt lenge. Og i samrbeid med nettopp havnevesenet forsøker vi å bygge opp et veteranbåtmiljø rundt Holbergskaien. Fartøyene er fra en annen tidsepoke, og de som er unge i dag har neppe opplevd slike. For dem gir båtene en mulighet til å se, reise og bli kjent med det som foregikk i eldre dager, sier Sundal.

- Havnesjefen antyder at det ville være mer naturlig at dere burde søke støtte fra kulturseksjonen i kommunen for å få betalt havneavgiftene si stedet for at havnevesenet skal frita dere for avgifter?

— Personlig mener jeg Bergen kommune burde sett seg råd til å ta vare på de gamle båtene som har gitt så mye gjennom tidene. Og vi har god kontakt med kulturavdelingen i kommunen. Men når pengene skal fordeles bites vel hestene. Så vi er glade for at havnestyret har konkludert med at de viderefører fritaket, sier Arne Sundal.

NY HAVN?: Siden 1959 har slepebåten«Vulcanus», vært en del av bybildet i Bergen. Hvis ikke Bergen og Omland Havnesvesen hadde snudd, ville Egil Sunde og Arne Sundal flyttet veteranbåtene fra Vågen.
RUNE MEYER BERENTSEN