Flere bergensskoler har opplevd tilfeller av nettmobbing. For lærerne ved Holen skole var fjorårets mobbesak en vekker.

— Vi valgte å kalle sammen til foreldremøter om nettvett og fikk enorm oppslutning. Vi informerte om hvordan barna bruker nettet og sosiale medier, og hvordan f.eks. Facebook fungerer. Mange foreldre var overrasket over at det faktisk er 13 års aldergrense der. Vi satser på å få foreldrene på lag. Det som barna gjør på nettet, vil også ha tråder inn i skolehverdagen. Da kan ikke vi som ansvarlige voksne la være å bry oss fordi det skjedde på fritiden, sier Freddy Haugen, sosiallærer ved Holen skole.

Vi fikk innsyn i en verden vi ikke ante var der

Rasistiske ytringer og mange intriger ble avslørt da noen av lærerne fikk innsyn i en elevs Facebook-profil.

— Vi fikk innsyn i en verden vi ikke ante var der, og fikk en sjelden dokumentasjon på mobbing, sier Haugen.

Utskrifter ble forelagt de involverte elevene og deres foreldre.

— Fordi vi hadde god dokumentasjon var det ikke noe usikkert i forhold til hva som faktisk hadde skjedd. Førsteinnskytelsen er å stenge ungene ute fra all databruk, men det er bedre å avtale tilgang og regler for bruk. Vi må skape kunnskap og refleksjon, ellers får vi bare en sånn vi-de-situasjon og det er ikke bra. Mange foreldre vet skremmende lite om nettet. Det er en verden der ute som vi bare må ta rede på fordi den er der og elevene bruker den uansett, sier Haugen.

Skolen har lenge hatt nulltoleranse for mobbing uansett arena og jobber mye med foreldre-hjem-samarbeidet.

Slår ned på stygg språkbruk

  • Hvis noen kaller deg for «løkrull» eller «hore» hver dag, så gjør det noe med deg. Hvis du hele tiden blir skubbet med ordene «Flytt deg, din dritt!», så føler du deg sånn ganske snart. Vi aksepterer ikke dette her på skolen fordi vi ser at det kan være forløpere til mobbing, sier Torill Rognskog, avdelingsleder ved Holen skole.

De har en egen sosialplan som danner grunnlaget for trening i sosial kompetanse tilpasset de ulike alderstrinnene, innenfor selvfølelse, empati, ansvar, selvkontroll og samspill. Barna lærer rett og slett god folkeskikk.

— Vi vil at hvis de har noe å si skal de kunne si det direkte til hverandre og ikke bare skrive noe på nettet. Vi diskuterer og øver på ulike ting, og de får tilbakemeldinger på helt konkrete ting som om de kan se at noen er lei seg, om de tør å si fra, om de spør om hjelp når de trenger det og får trene seg i å øke den sosiale kompetansen, sier Rognskog.

Holen er registrert som Olweus-skole, og har lærere som er kurset spesielt i mobbeprogrammet til Dan Olweus.

Kjør debatt!

Debatten er i full gang på flere nettsteder etter at bt.no i går fortalte om en skole som ba elevene slette sine Facebook-profiler fordi de var for unge til å være der. Foreldrene visste ikke at det som egentlig lå bak skolens henstilling, hadde bakgrunn i nettmobbing blant noen av elevene.

Foreldrene får mye pepper i nettdebatten for å ha brutt Facebooks regler om 13 års aldersgrense. Men Barneombudet gir dem støtte i det prinsipielle.

— Dersom skolen opplever problemer med mobbing bør det tas opp med foreldre og foresatte for å løse problemet i fellesskap. Det gjelder mobbing på alle arenaer, på skolen, i fritiden og i sosiale medier, sier Kari Stenquist, Rådgiver hos Barneombudet.

— Samtidig er det viktig at både skolen og foreldrene samarbeider om å delta i barns nettliv og skape gode holdninger. Bare slik kan vi sikre at barn møter en trygg netthverdag, sier Stenquist.

Foreldregruppens utfordring

Barnevakten anbefaler foreldre å være til stede og vise interesse for barnas digitale hverdag fra de er helt unge nettbrukere.

— Et filter mellom ørene og et felles ansvar for at alle skal ha det bra også på nettet er viktig. Samtidig anbefaler vi foreldre å sette seg inn i vilkår og betingelser både i nettbaserte spill og nettsamfunn og å følge eventuell angitt aldersmerking. Foreldre er også tjent med å snakke sammen om medierelaterte problemstillinger klassevis. Dette vil kunne lette ”trøkket” basert på at ”alle andre har” og ”alle andre får lov”, og man kan kanskje i fellesskap komme til enighet om noen rammer, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen hos Barnevakten.

— Snakk med barna også om digital mobbing. Bevisstgjør dem på at dette ikke er greit og at norsk lov gjelder også på nett og mobil. Ved mobbing bør man ta vare på printscreen, logger og eventuell kommunikasjon via mobil slik at det blir lettere å løse sakene.

Vet foreldre nok om barn, sosiale medier og internett? Fyr løs i kommentarfeltet under!