• STORT LØFT: Ivar Ole Wik er blant regionens oppfinnere, og har mottatt en million kroner i støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle innløftsystemet Liftroller.

Vestlendinger mest oppfinnsomme

Rogaland og Hordaland leverer flest patentsøknader pr. innbygger. - Vi Vestlendinger er vant til å ta i et tak og finne løsninger, sier oppfinner.