Det er ingen nyhet at fedrelandet går så det suser for tiden – at vekst og verdiskapning er på et historisk høyt nivå. Det er heller ingen nyhet at svært mange bedrifter gjør det godt på Vestlandet. Men hvem vokser mest, hvem er de nye verdiskaperne, hva driver de med og hvor holder de til? Dette vet de fleste av oss mindre om. Nettopp derfor har vi i BT satt oss fore å gi noen svar på disse spørsmålene i serien «Jobbskaperne» som begynner i dag. Gjennom en serie artikler skal vi fortelle om bedrifter og etablerere vi sjelden eller aldri har skrevet om tidligere. I tillegg har vi gjennom arbeidet med serien fått ny innsikt i virksomheten til noen av de kjente «lokomotivene».

I enkelte næringslivskretser lever den seiglivede myten om at BT bare skriver om de negative næringslivssakene. Påstanden fremføres med jevne mellomrom og alltid uten belegg i fakta. Sannheten er at vi skriver om både godt og galt. De viktigste kriteriene for omtale er om saken er interessant, om den inneholder informasjon som avviker fra normalen og om den er vesentlig. I Bergens Tidende har vi slått fast at vi skal ha som en av våre oppgaver å være løsningsorienterte og at vi skal lete etter de gode eksemplene. Det er nettopp det vi gjør i denne serien. Vi leter etter de som gjør det godt og vil forsøke å belyse årsaker og konsekvenser. Hva fremmer en god utvikling i bedriftene og hva er begrensende? Vi ønsker å se bak mytene og de vedtatte sannheter og undersøke næringslivet slik det faktisk er der ute.

I arbeidet med «Jobbskaperne» har vi vært i kontakt med anslagsvis 400 bedrifter på Vestlandet. Det har gitt oss en unik kunnskapsbase vi ønsker leserne skal få ta del i. Det har også gitt oss innsikt vi skal vite å dra nytte av i næringslivsdekningen lenge etter at denne serien er avsluttet.