• Høsten 2007: Det børsnoterte bergensrederiet Oceanteam ASA på Paradis fyller et charterfly i anledning en skipsdåp i Vigo i Spania. Selskapet er verdsatt til 1,2 milliarder kroner på Oslo Børs.
  • Vinteren 2009: Oceanteam har falt med 95 prosent på børsen det siste året, og er nå verdt 157 millioner. Selskapet har problemer med store underskudd, stor gjeld og sinte kunder. Den videre driften er usikker. Oljeserviceselskapet Oceanteam er den største børstaperen blant selskapene i Hordaland og Sogn og Fjordane i 2009. Selskaper som bukket under er da holdt utenfor.

Paradis-selskapet er ikke det eneste som har slitt i forhold til gjennomsnittet av norske selskaper på børsen.

  • Kun tre av 26 bedrifter her fra regionen gjorde det bedre enn snittet på børsen. Disse tre er alle fiskeriselskaper.
  • Hver fjerde bedrift hadde negativ avkastning gjennom året. Det betyr at aksjene ble mindre verdt.
  • I tillegg gikk to selskaper, som var børsnotert ved inngangen av året, konkurs. Disse var Ability Drilling på Sotra og Berge Gerdt Larsen-kontrollerte Petromena. Vestlandets problem

Bedriftene på Vestlandet er særlig store i næringer som offshore og skipsfart. Dette er bransjer som er følsomme for økonomiske svingninger, og som er hardt rammet av problemene i den internasjonale økonomien.

Porteføljeforvalter Hogne Tyssøy i Holbergfondene sier at den svake utviklingen gjennom året illustrerer hvilke utfordringer det lokale næringslivet står overfor.

— Vi ser mer og mer en todeling av økonomien, sier HogneTyssøy.

— Offentlig sektor, og bedriftene som produserer for hjemmemarkedet, går godt, mens de eksportrettede bedriftene opplever tøffe tider. Dette er med på å forklare hvorfor de børsnoterte bedriftene på Vestlandet har hatt et vanskelig år, sier han.

- Fryktelig dårlig år

Leder for aksjehandel hos First Securities i Bergen, Torill Dahl Høgheim, trekker også frem bransjeforhold.

— Flere av vestlandsselskapene er tilknyttet shipping, som generelt har hatt et fryktelig dårlig år. Dessuten har verftsindustrien hatt det kjempetøft, sier hun.

Skipsutstyrsleverandøren TTS Marine er blant dem som har fått svi i 2009. Også rederiene har slitt med lav eller negativ avkastning på aksjene.

Torill Dahl Høgheim tror også at litt spesielle forhold kan være med på å forklare at enkelte vestlandsselskaper gjør det dårligere enn gjennomsnittet på børsen i Oslo.

— For eksempel er det lite likviditet (aksjehandling, red.anm.) i noen av disse selskapene. En familie har gjerne majoriteten, og det blir svært lite handel i dem. Det gjelder Rieber & Søn, Rieber Shipping, Wilson og Odfjell, sier hun.

- Levert god inntjening

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management synes det er vanskelig å se én god forklaring på hvorfor vestlandsselskapene henger etter.

— I absolutte termer er det god avkastning på de fleste lokale selskapene også i 2009. Men relativt til børsen ellers står de svakt, sier Robert Næss.

— Slik jeg ser det skyldes det i hovedsak spesifikke ting for det enkelte selskap. De har ikke levert god nok inntjening. For i forholdet mellom aksjekurs og inntjening skiller de seg lite fra de øvrige børsselskapene, sier Næss.

Rieber og Borea

Oceanteam på Paradis styres av den bergensknederlandske Halbesma-familien. Selskapets direktør, Haico Halbesma (39), har ikke svart på henvendelser fra Bergens Tidende.

I den siste kvartalsrapporten skriver selskapets revisor at det er vesentlig usikkerhet om den videre driften i selskapet. Oceanteam fikk et underskudd før skatt på 286 millioner kroner i fjor. Pr. tredje kvartal i år var underskuddet nærmere 300 millioner kroner.

I tillegg til Halbesma-familien, er bergensinvestoren Fritz Rieber og Borea-systemet på Kalfaret blant medeierne.

- Spekulativ aksje

Tapene skriver seg mye fra kabelleggingsmarkedet, som selskapet nå har forlatt. I den siste kvartalsrapporten skriver selskapet at de forventer bedring i andre halvdel av neste år.

Hogne Tyssøy i Holbergfond-ene sier problemene i Oceanteam illustrerer risikoen som er knyttet til bedrifter som prøver å bygge ny virksomhet. Selskaper som krever mye kapital har gjerne stor gjeld, som i Oceanteams tilfelle, og det gjør selskapet sårbart om inntjeningen svikter.

— Selskapet er rammet av finanskrisen, men det har heller ikke selv klart å levere i forhold til det som var planen for en tre-fire år siden, sier Tyssøy.

— Jeg vil karakterisere aksjen som en spekulativ aksje i forhold til at det er mye usikkerhet knyttet til fremtiden for selskapet, sier han.