Økokrim vil legge ned påstand om to og et halvt års fengsel for daglig leder i Vest Tank når saken behandles i Høyesterett tirsdag 3. januar.

I Gulating lagmannsrett ble daglig leder Jostein Berland (62) funnet skyldig i å ha mottatt farlig avfall fra skipet Probo Emu samt mottak av skitten bensin fra seks andre skip i 2006/2007. Vest Tank hadde verken tillatelse til å motta eller å rense dette avfallet, fastslo retten.

Helseproblemer

To tanker med farlig avfall eksploderte på Vest Tank-anlegget i Gulen i Sogn og Fjordane 24. mai 2007. Giftstoffene som ble spredd over et stort område, førte til helseproblemer for flere hundre mennesker. Flere av dem som jobbet ved anlegget fikk mindre skader.

Berland ble dømt til halvannet års fengsel i lagmannsretten. Dette er den strengeste dommen som er gitt i en sak om miljøkriminalitet her i landet. Berland anket til Høyesterett både over straffen, saksbehandlingen og lovanvendelsen. Økokrim anket over straffeutmålingen. I lagmannsretten la førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland ned påstand om at Berland måtte få fire års fengsel. Ankeutvalget i Høyesterett avviste anken over saksbehandling og lovanvendelse fra Berland, men ønsker å behandle straffeutmålingen. Dommen fra Høyesterett vil ha prinsipiell betydning i kommende saker om miljøkriminalitet.

— Alvorlig sak

— Etter vår vurdering er dette den mest alvorlige saken om miljøkriminalitet som Høyesterett har hatt til behandling. Vi vil be om strengere straff og rettighetstap for Berland, sier statsadvokat Tarjei Istad i Økokrim. Sammen med førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland har han ført saken i Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett. I tingretten ble Berland foruten fengselsstraffen fradømt retten til å drive virksomhet eller være daglige leder eller styremedlem i et selskap der virksomheten krever tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Rettighetstapet fikk vi ikke gjennomslag for i lagmannsretten, men det vil vi ta opp igjen. Vi har også i prosesskriv til Høyesterett varslet at vi vil legge ned påstand om to og et halvt års fengsel for Berland, sier Istad.

Opphevet?

Advokat Christian Eckhoff ved advokatkontoret Elden har ført Berlands sak i lavere rettsinstanser. I Høyesterett møter advokat John Christian Elden.

— Vi har anket straffen på et år og seks måneder fordi den er svært mye strengere enn noen annen dom etter forurensningsloven, og har et håp om at Høyesterett vil tilnærme seg tidligere rettspraksis og redusere denne, skriver Elden i en e-post til NTB.

Han legger til at de har tatt forbehold om å påstå hele domfellelsen opphevet da den bygger på feil faktum på en del områder.

— Dersom den ikke blir opphevet, har vi et godt håp om at den vil bli endret etter at bevisene er prøvet på nytt i saken mot styreleder som skal opp i Gulating lagmannsrett.

Flere tiltalte

Elden sikter til saken mot styreleder i Vest Tank, Trond Emblem (52). Emblem satt på tiltalebenken sammen med Berland, og ble som ham dømt til halvannet års fengsel i tingretten. Da saken gikk i lagmannsretten i fjor, måtte Emblem permitteres på grunn av sykdom. Saken mot ham er utsatt og kommer trolig opp mot slutten av 2012. Høyesterett skal også behandle saken mot den tredje Vest Tank-tiltalte, en 53 år gammel rådgiver. Han ble dømt til 45 dagers fengsel i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten. Økokrim anket frifinnelsen. Anken gjelder lovanvendelsen under skyldspørsmålet, og denne anken ble godtatt av ankeutvalget i Høyesterett.