Trond Emblem har i dag levert sykmelding til retten og er fraværende fra Gulating lagmannsrett. Dommeren startet dagen med å spørre partene om de hadde noe imot at saken fortsatte selv om Emblem ikke var til stede.

Allerede fra første dag har Emblem fått tillatelse til tidvis å være fraværende fordi selskapet Vest Kran, der han er sterkt involvert i driften, sliter og kanskje må legge ned hele virksomheten. I går ble Emblem syk.

— Det er usikkert når han kan møte i retten igjen, men det er meningen at han skal forklare seg på mandag, sier hans forsvarer Per Magne Kristiansen.

Egen sak eller utsettelse

Etter planen skulle Trond Emblem allerede ha startet sin forklaring i retten, men istedet har Jostein Berlands vitnemål blitt fremskyndet noe. Berland forklarer seg i dag om hendelsesforløpet og sin rolle før, under og etter eksplosjonsulykken i Sløvåg.

Jostein Berland og Trond Emblem ble i Nordhordland tingrett dømt til halvannet års fengselstraff. De to var henholdsvis tidligere daglig leder og styreleder. Den tredje tiltalte, Karl-Jan Erstad, ble dømt til 45 dagers betinget fengsel.

Berland fremholdt i dag at Vest Tank hadde alle nødvendige tillatelser og hadde gjort et grundig arbeid med risikoanalyser, beredskaps— og nødvernplaner i forhold til brann- og eksplosjonsfare på tankanlegget i Sløvåg.

Aktoratet ved politiadvokat Tarjei Istad varslet i dag at han vil stille spørsmål til Berland og Emblem om deres samarbeidsform og vil vente med det til Emblem selv er i stand til å være til stede i retten.

- Hva blir konsekvensen dersom Emblem uteblir på mandag?

— Da må retten vurdere om saken skal utsettes eller om saken mot Emblem skal skilles ut som egen sak, slik at denne saken kan fortsette, sier Kristiansen.

Også den opprinnelige rettsaken ble utsatt pga sykdom, da fordi en av forsvarerne hadde fått svineinfluensa.

Lite nytt så langt

Ankesakens første av de berammede åtte er snart over. Aktoratet synes ikke mye nytt har kommet frem i Berlands forklaring.

— Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere, men vi kan ikke se at det har kommet noe nytt i forhold til det som var oppe i tingretten, sier statsadvokat Hans Tore Høviskeland.