200 arbeidsplasser og store oljemengder kan om få år gå tapt på Veslefrikk-feltet i Nordsjøen etter at flertallet i lisensen tirsdag gikk imot å investere 230 millioner kroner i en ny brønn. Operatøren Statoil og det statlige oljeselskapet Petoro var for investeringen, men ble nedstemt av tre utenlandske lisenshavere.

Nå setter fagforbundet Industri Energi sin lit til at Olje— og energidepartementet bruker sin mulighet til å overprøve beslutningen under henvisning til samfunnsøkonomiske interesser. Forbundet har allerede bedt om møte med departementet, som ikke vil kommentere saken overfor Aftenposten.

Les også:

  • Hvis vi ikke får mulighet til å bore den planlagte brønnen nå, må vi allerede neste år begynne å planlegge å plugge brønnene på Veslefrikk. Da vil det bare gå to, tre år før feltet er stengt ned. Borer vi brønnen, som vi anser som den mest lovende og lønnsomme i området, tilsier prognosene at Veslefrikk kan opprettholde produksjonen til 2020/22, sier Per Steinar Stamnes, som er leder av sokkelforeningen til Industri Energi Statoil.

Operatøren Statoil arbeider med planer om å forlenge levetiden på Veslefrikk-feltet, og Stamnes viser til at både kontinuiteten i arbeidet med boreprogrammet, investeringer i nytt boreanlegg og søknaden om forlenget levetid nå er satt i fare.

Han er for øvrig kritisk til at myndighetenes iver etter å lokke nye selskaper til norsk sokkel.

  • Mindre selskaper er ikke robuste nok og har ikke kapital nok til å ta de nødvendige investeringene for å gi feltene lengst mulig levetid. De er ikke interesserte i å satse på de modne feltene, men vil bare satse på nyere prosjekter, sier Stamnes. Han frykter at Veslefrikk-saken kan få presedens for flere fremtidige investeringer på sokkelen, og at flere felt kan bli stengt ned for tidlig.