Dagens gebyrstruktur skyldes at bankene er lite vant med internett. Gebyrene må ned, tror administrerende direktør i Sparebankforeningen, Einar Forsbak. Det er den økende kokurransen blant nettbankene som tvinger prisene ned.

— Imidlertid blir det nok ikke vanlig med full gebyrfrihet, slik en del mindre sparebanker tilbyr, sier Forsbak til Aftenposten.

Antallet nettbankbrukere har økt med 400.000 på ett år, ifølge en undersøkelse Gallup har utført for Sparebankforeningen. Det totale antallet brukere er dermed oppe i én million.

(Origo)