Nav anslår Hordaland at arbeidsledigheten i Hordaland i hele 2010 vil svinge rundt dagens nivå på 7000.

— Konsekvensen med fallende eksportmarkeder i Norge er merkbar, selv om den økonomiske krisen ser annerledes ut i Norge enn i resten av verden, sier avdelingsdirektør Kenneth Stien i Nav Hordaland.

Han viser til at flere store prosjekter innenfor leverandør- og verftsindustri nå er i ferd med å sluttføres, og at det påbegynnes færre.

Stort antall på tiltak

Tallet på registrerte arbeidsledige i Hordaland gikk ned 0,1 prosentpoeng fra januar til februar måned. De arbeidsledige utgjør nå 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Godt under landstallet på 3,2 prosent.

— Nedgangen i arbeidsledige i februar skyldes i hovedsak at flere deltok i arbeidsmarkedstiltak gjennom Nav, sier fylkesdirektør i Nav Hordaland Anne Kverneland Bogsnes.

Per februar deltok nær 2000 hordalendinger på slike tiltak. Dette er en økning på 843 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Høyt antall permitterte

Tallet på permitterte i Hordaland er nå det høyeste siden 2001. Det er særlig innen industri, bygg og anlegg at det er flest permitterte. Totalt var 2150 hordalendinger permittert i februar. 946 av disse var delvis permittert. Ca. 300 personer ble permittert på grunn av kulden i januar og februar.

Ved utgangen av februar er 1387 personer i Sogn og Fjordane helt uten arbeid, en vekst på 29 prosent fra februar i fjor. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er nå uten arbeid.