I flere år har oljeserviceselskapet Beerenberg, tidligere D&F Group, vært blant de store jobbskaperne i Bergen. I år kuttes 100 stillinger som følge av færre oppdrag.

— Jeg tror mange leverandører vil bli rensket ut nå. Vi vil se konsekvenser og avviklinger vi ikke har sett maken til, sier Morten Walde, administrerende direktør i Beerenberg.

Selskapet er blant de første som kutter bemanningen i en svært viktig næring i Hordaland. Selskapet har i dag rundt 2000 ansatte.

Frykter 200.000 ledige

I dag er det 70.700 arbeidsledige i Norge, ifølge tall fra Nav som ble lagt frem i går. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

De siste og mørkeste spådommene fra Statistisk sentralbyrå anslår at ledigheten neste år vil komme opp i 125.000.

Regjeringens egne prognoser går enda lenger, og er verre enn tidligere kjent. Etter det Bergens Tidende erfarer, opererer Finansdepartementet nå med prognoser på 150.000 arbeidsledige.

Dette er underlagsmateriale for regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2010. Det innebærer mer enn en dobling av ledigheten i forhold til dagens nivå.

Samtidig øker den internasjonale krisen i omfang, og de ferske anslagene blir fort utdatert.

  • Jeg frykter at arbeidsledigheten i 2010 kan nærme seg 200.000, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Rune Skjælaaen.

- Dramatisk

En studie fra SNF (Samfunns- og næringslivsforskning) i 2007 viste at det var om lag 85.000 oljeskapte jobber i Norge, 30.000 flere enn i 2003. De fleste jobbene er i leverandørindustrien, som i hovedsak holder til på Vestlandet.

Bergens Tidende har snakket med 13 store og mindre oljeservicebedrifter. Foreløpig har bemanningskuttene ikke vært omfattende.

Men hos de fleste er det slutt på nyansettelser, og betydelig usikkerhet om utviklingen i 2010. Grunnen er lavere oljeinvesteringer som følge av det kraftige fallet i oljeprisen.

  • Investeringsnivået er ekstremt viktig for leverandører som oss, sier Morten Walde i Beerenberg.

Selv tror han investeringene vil falle med 15-20 prosent i år, eller 20-25 milliarder kroner.

  • Omregnet i antall arbeidsplasser er dette dramatisk, sier han.

Skyver på prosjekter

Oljeinvesteringene i år ble bestemt da oljeprisen var høy og alle piler pekte oppover. Derfor vil aktiviteten fortsatt være høy hos leverandørene i år. Det store spørsmålet er hva som skjer neste år og frem til 2013.

Western Geco i Knarvik, et datterselskap i Schlumbergerkonsernet, har varslet at 80 innleide skal ut. Aibel skal kutte 150 jobber på landsbasis i år.

  • Vi vurderer situasjonen fortløpende, men har ingen konkrete planer om å redusere bemanningen i dag, sier direktør Nils-Petter Sivertsen ved FMC Technologies på Ågotnes.

Selskapet har vokst med mellom 100 og 150 ansatte i året de siste seks årene, og har i dag 800 ansatte som er knyttet til kontoret på Ågotnes.

Fallet i oljeprisen har satt en stopper for veksten.

  • Nå holder vi tilbake. Oljeselskapene skyver på en del av prosjektene, sier Sivertsen.

Ser ut av landet

På tross av nedbemanning i år, har Beerenberg ambisjoner om å vokse. En nedgang i Norge vil selskapet nøytralisere med vekst internasjonalt, forteller Morten Walde.

  • Det er enormt viktig for industrien og for samfunnet å opprettholde aktiviteten i næringen. Derfor er det viktig at det åpnes nye områder også i Norge, sier han.
Ørjan Deisz