bt.no lanserer i Vestlandsbørsen, en oversikt over de viktigste resultattallene for de børsnoterte selskapene hjemmehørende på Vestlandet. Vi har også tatt med de største selskapene som har betydelig virksomhet i vest.

Tallene presenteres grafisk og i tabellform. Ved å bevege pekeren over grafene kan du se de eksakte tallene for hvert kvartalsregnskap i grafen.

I første omgang presenterer vi akkumulerte tall i. Det vil si hvordan utviklingen har vært gjennom året, til og med det aktuelle kvartalet. Om ikke lenge kan du velge om du vil se resultatene kvartalsvis eller akkumulert.

Sjekk selv, og finner du noe som må rettes, setter vi pris på at du sender oss en melding om det.

Dette er en betaversjon som vi tester ut. Så vi tar forbehold om feil.