Bankens driftsinntekter økte til 83 millioner kroner, mot 75,5 året før. Også resultatet før skatt bedret seg. Det endte på 38,5 millioner kroner, opp fra 34,4 millioner kroner foregående år.

— Vi har et godt resultat for 2009, men vi merker at konkurransen i markedet er blitt tøffere, sier banksjef Kjell Jostein Bø.

Økt konkurranse vil banken møte ved å kutte kostnader og finne nye måter å tjene penger på.

— Blant annet ved å øke salget av forsikringer og verdipapirer gjennom henholdsvis Frende Forsikring og Norne Securities, sier Bø.

- Ni millioner i redusert inntekt

Han forteller at bankens rentemargin er gått ned, det vil si differansen mellom renten på innskudd og utlån. Dermed sitter banken samlet sett igjen med mindre penger.

— Det beløper seg til rundt ni millioner kroner i redusert inntekt, forteller Bø.

Størrelsen på innskuddene og utlånene i Voss Sparebank økte i fjor. Ved årets slutt var innskuddene kommet opp i 2,1 milliarder kroner, mens utlånene var på 2,2 milliarder. Det er utlån til privatkunder som har vokst mest.

Sparebanken tilbakeførte også syv millioner kroner som den tidligere hadde satt av til tap på verdipapirer. Forvaltningskapital økte med 5,7 prosent til 2,6 milliarder kroner i fjor.