Vekst i Sverige både i år og neste år

Sverige må låne mer penger og øke sitt budsjettunderskudd noe, men den svenske økonomien kommer til å vokse både i år og neste år, anslår Riksgälden.

Organets prognoser viser at veksten blir på 1 prosent i år og 2,3 prosent i 2013.

Ifølge Riksgälden får staten behov for å låne 9 milliarder svenske kroner mer enn tidligere antatt. Lavere skatteinntekter gir noe svakere statsfinanser enn tidligere prognoser. Det gir et underskudd på 32 milliarder i år og 15 milliarder neste år. Men til tross for at underskuddet øker noe i år, ligger det fortsatt under 1 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Riksgälden ligger under finansdepartementet i Sverige og er statens sentrale finansforvaltning. (©NTB)

 

Siste fra Økonomi

Vi dropper etikken hvis
den koster oss penger

Bare fire av ti nordmenn vil gi avkall på penger for at oljefondet skal bli mer etisk.

«Drill baby drill - eller redd verden, vær så snill?»

Sysla-kommentator Tina Bru om hvordan det er å sitte i energi- og miljøkomiteen – som hun beskriver som Stortingets største politiske paradoks satt i system.

Bruvik får fornyet tillit som styreleder

Valgkomiteen i Sparebanken Vest vil gi Trygve Bruvik to nye år som styreleder. Nå trekker nok et representantskapsmedlem seg i protest etter fallskjermsaken.

Slåss mot Audi i navnekrangel

I 2005 startet Jarle Jetmundsen og Gjert Brandsdal opp S Line Auto i Bergen. Nå kjemper de for retten til navnet.

50 sies opp ved Bergen Group Fosen

Sysla: 100 permitteres.