—  Store deler av vår virksomhet vil bli flyttet fra Spelhaugen, bekrefter HR- og administrasjonssjef Einride Horstad i Statens vegvesen, region Vest.

Vegvesenet har flere lokaler i sentrum på hånden, men det endelige valget er ikke tatt.

Bergen Trafikkstasjons skjebne er ennå ikke avgjort. Utstedelse av førerkort, oppkjøring, kontroller og registrering av kjøretøyer foregår ved stasjonen på Spelhaugen. Den har daglig mellom 600 og 650 besøkende. De fleste av dem kommer med bil.

— Vi vurderer både å beholde trafikkstasjonen i Fyllingsdalen og å flytte den, sier Horstad.

Mer trafikk til sentrum

Blir trafikkstasjonen flyttet, er det en forutsetning at det nye området er lett tilgjengelig, og har et tilstrekkelig antall parkeringsplasser.

Flytter også trafikkstasjonen til sentrum, medfører det automatisk flere biler inn til bykjernen.

- Det er nettopp dette som gjør at vi ikke har tatt noen endelig beslutning om hvor trafikkstasjonen skal ligge. Vi ønsker ikke at flyttingen skal påvirke miljø og klima negativt i bykjernen. Tungbilkontrollene vil uansett ikke bli flyttet inn til sentrum, understreker Horstad.

Statens vegvesen har i dag cirka 400 ansatte i Fyllingsdalen. Rundt 350 av dem vil om tre-fire år få Bergen sentrum som arbeidssted. Vegvesenet har også ansatte som, på grunn av plassmangel, har kontorer andre steder i bergensområdet. Håpet er å samle flest mulig under ett tak.

Fra bil til buss

- Fører ikke flytteplanen til økt biltrafikk inn til sentrum?

- Vi tror ikke det. I dag kjører tre firedeler av våre ansatte egen bil til Spelhaugen. Det er gode parkeringsmuligheter her. Når vi flytter til sentrum, blir det betydelig færre parkeringsplasser, men samtidig bedre kollektivtilbud til og fra jobb. Vi har foretatt en undersøkelse som viser at 75 prosent av de ansatte vil reise kollektivt, sykle eller gå til og fra arbeidsstedet dersom vi flytter til sentrum, sier HR- og administrasjonssjef Einride Horstad.

Han får støtte for dette synet hos forskningsleder Arvid Strand i Transportøkonomisk Institutt (TØI).

- All erfaring tilsier at ansatte i bedrifter som flytter inn til sentrumskjernen, reiser kollektivt og sykler og går mer enn når arbeidsplassen ligger i en bydel. For mange blir det kortere reiseavstand og et mye bedre kollektivtilbud, sier han.

Ønsker nærhet

Årsakene til at veivesenet vil flytte, er ønsket om større geografisk nærhet til kommune- og fylkesadministrasjon og lettere tilkomst for brukerne. Fylkeskommunene overtok fra 1. januar 2010 ansvaret for en større andel av veiene fra Statens vegvesen.

- Fylket er blitt en større samarbeidspartner for oss enn tidligere. Vi har også tett samhandling med Bergen kommune. Vi tror alle parter vil tjene på tettere fysisk nærhet, sier Einride Horstad.

— Vi føler at samarbeidet fungerer godt også i dag, selv om veivesenets folk sitter i Fyllingsdalen. Det er mulig at den fysiske avstanden er et større problem for veietaten enn for oss. Like fullt har vi saksbehandlere som er i daglig kontakt med ansatte i veivesenet. For disse kan det kanskje forenkle hverdagen å komme nærmere hverandre, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen, som er kjent med flytteplanene.

Skal leie

Tomten ved Jernbanen har vært nevnt som et alternativ for ny lokalisering for Statens vegvesen i Hordaland.

— Både nybygg og eksisterende bygg kan være aktuelle. Vi kommer ikke til å bygge nytt selv. Vi skal være leietakere, akkurat som i Fyllingsdalen der vi leier av Entra Eiendom, sier Horstad.