Federal Bureau of Investigation (FBI) varsler om datakriminalitet for sent, heter det i en rapport fra General Accounting Office (GAO). GAO er etterforskningsenheten til den amerikanske kongressen. Sikkerhetseksperter og amerikansk industri har tidligere kritisert FBIs National Infrastructure Protection Center (NIPC), som bruker 27 millioner i året.

NIPC-ansatte har dårlig moral, mangler kunnskap og vegrer seg mot samarbeid, heter det i rapporten. Forfatterne foreslår ikke å oppløse senteret, men sier at noen av oppgavene kan løses bedre gjennom et samarbeid mellom flere eksisterende føderale byråer. Rapporten sammenfaller med Bush-administrasjonens økte fokus på datasikkerhet.

— NIPC har ikke fått støtte fra andre byråer. Mange ønsker at FBI ikke skal lykkes, sier senterets direktør Ronald L. Dick til Wall Street Journal.

FBI klager også over at selskaper ikke deler sensitiv informasjon med byrået. Eksempelvis visste bankenes varslingsnettverk om fjorårets "I Love You"-virus timer før FBI uten å varsle byrået. FBIs advarsel gikk ut etter at amerikanske epost-systemer hadde fått omfattende skader.

80 tilfeller av dataangrep siden 1998 ble varslet i tide. De fleste varslene kom imidlertid mens angrepene allerede var i gang. The Center for Strategic and International Studies i Washington sier at NIPC noen ganger er flere måneder for sent ute med advarsler.(Origo)