Selv varsler gallerieier og eiendomsinvestor Reidar Osen at han vil rette et erstatningskrav på flere millioner kroner mot advokat og bostyrer Erling Opdal, som han mener gjentatte ganger har kommet med falske uttalelser mot ham og hans forretningsdrift.

Opdal mener at Osen er ute etter å skape støy og spetakkel, slik at boet skal slutte å forfølge krav som boet antar kan stamme fra avtaler som Osen og Gunnar Nordhus skal ha inngått for mange år siden.

Begge parter beskylder hverandre for å komme med sjikane og injurier.

«To års helvete»

«Disse udokumenterte påstandene (om at Gunnar Nordhus skal ha eierandeler i eiendommer til Osens selskap Vest Eiendom AS, og at han skal ha gitt Osen store summer i kontanter, red. merk.) har resultert i to års helvete for meg og mitt livsverk», heter det i Osens siste klage på bostyreren, som er sendt til Bergen tingrett.

«Vi kan ikke lenger godta å bruke kreditorenes midler på å håndtere flere useriøse henvendelser fra Dem», står det i et brev som Opdal sendte Osen tidligere i år, med kopi til Bergen tingrett og Hordaland politidistrikt.

Har sendt 300 sider

Så langt har Reidar Osen klaget bostyrer Erling Opdal inn til Bergen tingrett to ganger, samt til advokatforeningen og styret i hans eget advokatfirma.

I tillegg kommer et stort antall e-poster og brev som Osen har sendt til Opdal — minst 300 sider, ifølge Osen selv.

Årsaken til konflikten er en vidt forskjellig oppfatning om hvilket forhold Gunnar Nordhus og Reidar Osen har hatt: Mens konkursboet antar at Nordhus kan ha eierinteresser i én bygård som Osens selskap eier, og rett til leieinntekter fra en annen bygård, mener Osen at han for lengst har dokumentert at dette ikke stemmer.

— Ærekrenkende

I konkursboets årsredegjørelse fra 2012 står det at Gunnar Nordhus har opplyst til bostyrer at en vesentlig del av de inntektene han har hatt siden 2002, er skutt inn i Vest Eiendom AS i kontanter.

- At slike udokumenterte påstander spres, er ødeleggende for mitt og Galleri Nygatens rykte, sier Reidar Osen.

- Jeg betaler min skatt, og driver et seriøst firma som har hatt samme revisor og samme bankforbindelse i over 20 år. Jeg oppfatter utsagnene fra bostyrer som om han mener at Gunnar Nordhus og jeg driver forretninger på samme måte. Det er ærekrenkende, sier Osen.

Trakk kontantforklaring

Gunnar Nordhus har nettopp brutt samarbeidet med sitt eget konkursbo, og trukket sin tidligere forklaring om at han skal ha hatt eierandeler i bygårder til Vest Eiendom tilbake.

Nordhus beklager også at det er fremkommet at han skal ha sagt at han har gitt Osen kontanter.

Boet har likevel tatt ut søksmål mot Vest Eiendom, der det fastholdes at Nordhus har eiendomsrett til en andel av Olav Kyrres gate 45.

— Han sier noe annet i dag

Samtidig har Vest Eiendom stevnet konkursboet for over 800.000 kroner, som de mener å ha til gode i leieinntekter på akkurat samme eiendom.

- Jeg konstaterer at Gunnar Nordhus sier noe annet i dag, enn han har sagt de to siste årene, sier bostyrer Opdal.

- Spesielt persongalleri

I konkursboets årsredegjørelse fra 2013, som nettopp er sendt til Bergen tingrett, vises det til at det løpende har vært mange forhold å ta stilling til.

- Jeg har vært bostyrer i mer enn 25 år. Det er ikke ekstra-ordinært at en bobehandling er arbeidskrevende, eller at det kan være uklarheter om fakta. Det spesielle er først og fremst knyttet til persongalleriet, sier Opdal.

- Hvem sikter du til her?

- Det er nok særlig to - Gunnar Nordhus og Reidar Osen.

Osen mener at bostyrer er negativ til ham, fordi han klager på pengebruk og andre forhold i bobehandlingen. Osen har et krav på fire millioner kroner i boet. Han er blant annet kritisk til at boet administreres fra Oslo, noe han mener fordyrer bobehandlingen.