Til tross for kaldt vært og høyt strømforbruk ved årets innledning er ikke prisene i nærheten av hva som var tilfelle for to år siden. Også den gang var det sprengkaldt ved årets begynnelse.

Så langt i år har prisene på Vestlandet variert fra 43 til 53 øre pr. MWh mot 70 til 90 øre i 2011.

Mildvær gir prisfall

Nå varsler den største strømleverandøren i regionen, Fjordkraft, at prisene vil synke ytterligere fremover.

— Det er meldt mildvær frem mot neste helg, og det vil trolig også påvirke strømprisen, sier Jeanne Tjomsland, informasjonssjef i Fjordkraft.Hun spår følgende priser for årets vinter.

— Ser man på omsetningen på strømbørsen forventes det nå at strømprisen i februar vil være rundt 40 øre/kWh inkl. mva., sier hun.

Fulle vannmagasiner

John Brottemsmo, analytiker i Bergen Energi, deler Fjordkrafts synspunkter.

— 40 øre høres ut som et fornuftig anslag. Det vil si at det blir ikke veldig dyrt, men heller ikke veldig billig. Prisene er sånn midt på treet.

Hvorfor blir det ikke så dyrt i år?

— Vi har hatt en lang periode med fulle vannmagasiner. En har tappet en del ned nå som det har vært kaldt, men ikke nok til å presse prisene opp. Men vi har også noe mindre industriell etterspørsel.

Svensk kjernekraft går for fullt

Også for to år siden var det sprengkaldt i januar. Årsaken til at prisene i år har holdt seg lavere har sammenheng med flere årsaker.

I 2011 lå svensk kjernekraftverk nede. Kombinert med skyhøyt forbruk på grunn av kulden førte dette til at prisene steg til værs.

Spesielt gikk det ut over Midt-Norge som har slitt, og fortsatt sliter med manglende overføringskapasitet.

— Svensk kjernekraft går nå for fullt, sier Tjomsland.

Krise gir kraftoverskudd

Et annet moment som spiller positivt inn for norske strømforbrukere er at det er god fylling i magasinene. Ved utgang av uke tre hadde norske kraftprodusenter en magasinfylling på 62,1 prosent. Det er bare litt under normalen for årstiden som er 64,9 prosent.

— I tillegg spiller det positivt inn at det er lavere trykk i industrien. Vi merker det både i forhold til den kraftkrevende industrien her hjemme, men også den finansielle krisen i Europa spiller inn, sier Tjomsland.

BILLIG STRØM: Jeanne Tjomsland varsler en rimelig strømprisvinter sammenlignet med situasjonen for to år siden. ARKIVFOTO: BT ARKIV